Az-Zumar 22-31, Noble Qur'an (Juz-23, halaman-461)

Noble Qur'an » Juz-23 » halaman-461
share on facebook  tweet  share on google  print  
Az-Zumar: 39/Az-Zumar-22, 39/Az-Zumar-23, 39/Az-Zumar-24, 39/Az-Zumar-25, 39/Az-Zumar-26, 39/Az-Zumar-27, 39/Az-Zumar-28, 39/Az-Zumar-29, 39/Az-Zumar-30, 39/Az-Zumar-31, Noble Qur'an, Juz-23, halaman-461, Az-Zumar 22-31
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-22
39/Az-Zumar-22: Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-23
39/Az-Zumar-23: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-24
39/Az-Zumar-24: Maka apakah orang-orang yang menoleh dengan mukanya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat (sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab)? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim: "Rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan".
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-25
39/Az-Zumar-25: Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasul), maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-26
39/Az-Zumar-26: Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sesungguhnya azab pada hari akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-27
39/Az-Zumar-27: Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-28
39/Az-Zumar-28: (Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-29
39/Az-Zumar-29: Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-30
39/Az-Zumar-30: Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula).
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-31
39/Az-Zumar-31: Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: