As-Saffat 127-153, Noble Qur'an (Juz-23, halaman-451)

Noble Qur'an » Juz-23 » halaman-451
share on facebook  tweet  share on google  print  
As-Saffat: 37/As-Saffat-127, 37/As-Saffat-128, 37/As-Saffat-129, 37/As-Saffat-130, 37/As-Saffat-131, 37/As-Saffat-132, 37/As-Saffat-133, 37/As-Saffat-134, 37/As-Saffat-135, 37/As-Saffat-136, 37/As-Saffat-137, 37/As-Saffat-138, 37/As-Saffat-139, 37/As-Saffat-140, 37/As-Saffat-141, 37/As-Saffat-142, 37/As-Saffat-143, 37/As-Saffat-144, 37/As-Saffat-145, 37/As-Saffat-146, 37/As-Saffat-147, 37/As-Saffat-148, 37/As-Saffat-149, 37/As-Saffat-150, 37/As-Saffat-151, 37/As-Saffat-152, 37/As-Saffat-153, Noble Qur'an, Juz-23, halaman-451, As-Saffat 127-153
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 37/As-Saffat-127
37/As-Saffat-127: Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret (ke neraka),
Dengar Quran: 37/As-Saffat-128
37/As-Saffat-128: kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).
Dengar Quran: 37/As-Saffat-129
37/As-Saffat-129: Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-130
37/As-Saffat-130: (yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas?"
Dengar Quran: 37/As-Saffat-131
37/As-Saffat-131: Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-132
37/As-Saffat-132: Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-133
37/As-Saffat-133: Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-134
37/As-Saffat-134: (Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-135
37/As-Saffat-135: kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-136
37/As-Saffat-136: Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-137
37/As-Saffat-137: Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-138
37/As-Saffat-138: dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?
Dengar Quran: 37/As-Saffat-139
37/As-Saffat-139: Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-140
37/As-Saffat-140: (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-141
37/As-Saffat-141: kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-142
37/As-Saffat-142: Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-143
37/As-Saffat-143: Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-144
37/As-Saffat-144: niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-145
37/As-Saffat-145: Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-146
37/As-Saffat-146: Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-147
37/As-Saffat-147: Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-148
37/As-Saffat-148: Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-149
37/As-Saffat-149: Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki,
Dengar Quran: 37/As-Saffat-150
37/As-Saffat-150: atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?
Dengar Quran: 37/As-Saffat-151
37/As-Saffat-151: Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan:
Dengar Quran: 37/As-Saffat-152
37/As-Saffat-152: "Allah beranak". Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.
Dengar Quran: 37/As-Saffat-153
37/As-Saffat-153: Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: