Sad 43-61, de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-456)

Sad: 38/Sad-43, 38/Sad-44, 38/Sad-45, 38/Sad-46, 38/Sad-47, 38/Sad-48, 38/Sad-49, 38/Sad-50, 38/Sad-51, 38/Sad-52, 38/Sad-53, 38/Sad-54, 38/Sad-55, 38/Sad-56, 38/Sad-57, 38/Sad-58, 38/Sad-59, 38/Sad-60, 38/Sad-61, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-456, Sad 43-61
direction_left
direction_right
Luister Koran: 38/Sad-43
38/Sad-43: En Wij hebben hem zijn familie en nog eens zoveel met hen geschonken, als een genade van Ons en als een tering voor de bezitters van verstand.
Luister Koran: 38/Sad-44
38/Sad-44: (Allah zei tegen Ayyôeb:) "En neem een bosje gras in je hand, en sla daarmee (jouw vrouw) en breek jouw eed niet." Voorwaar, Wij troffen hem aan als een geduldige, de beste dienaar. Voorwaar, hij is de meest berouwtonende.
Luister Koran: 38/Sad-45
38/Sad-45: En gedenk Onze dienaren Ibrâhîm en Ishâq en Ya'qôeb allen waren beziners van grote kracht en inzicht.
Luister Koran: 38/Sad-46
38/Sad-46: Voorwaar, Wij zuiverden hen volledig ten behoeve van (hun) godachtenis van het Hiernamaals.
Luister Koran: 38/Sad-47
38/Sad-47: En voorwaar, zij behoorden bij Ons zeker tot de beste uitgekozenen.
Luister Koran: 38/Sad-48
38/Sad-48: En gedeak Ismâ'îl (en Al Yasa' en Dzôelkifl: zij behoorden allen tot de besten.
Luister Koran: 38/Sad-49
38/Sad-49: Dit is een herinnering, en voorwaar, voor de Moettaqôen is er zeker de beste plaats van terrugkeer.
Luister Koran: 38/Sad-50
38/Sad-50: De Tuinen van 'Adn (het Paradijs) waarvan de poorten voor hen geopend zijn.
Luister Koran: 38/Sad-51
38/Sad-51: Daarin leunen zij, zij vragen daarin om vele vruchten en om drinken.
Luister Koran: 38/Sad-52
38/Sad-52: En bij hen zijn mooie gezellinnen met ingetogen blikken, gelijk in leeftijd.
Luister Koran: 38/Sad-53
38/Sad-53: Dat is wat aan jullie beloofd is voor de Dag des Oordeels.
Luister Koran: 38/Sad-54
38/Sad-54: Voorwaar, dit is zeker een voorziening van Ons die geen einde kent.
Luister Koran: 38/Sad-55
38/Sad-55: Zo is het. En voorwaar, voor de overtreders is er zeker de slechtste plaats van terugkeer.
Luister Koran: 38/Sad-56
38/Sad-56: De Hel, daarin zullen zij binnentreden en dat is de slechtste rustplaats.
Luister Koran: 38/Sad-57
38/Sad-57: Zo is het. Laten zij hem (de bestraffing) proeven: kokend water en etter.
Luister Koran: 38/Sad-58
38/Sad-58: En andere, daarop lijkende soorten.
Luister Koran: 38/Sad-59
38/Sad-59: Dit is een groep die samen niet jullie binnenstroomt. Er is geen welkom voor hen. Voorwaar, zij treden de Hel binnen.
Luister Koran: 38/Sad-60
38/Sad-60: Zij (hun volgelingen zullen) zeggen: "Nee, juist voor jullie is er geen welkom, jullie zijn het die dit over ons hebben gebracht." Dat is dan de slechtste vestiging.
Luister Koran: 38/Sad-61
38/Sad-61: Zij zullen zeggen: "Onze Heer, voor wie dit over ons heeft gebracht: vermenigvuldig de bestraffing in de Hel voor hem."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: