As-Saffat 77-102, de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-449)

As-Saffat: 37/As-Saffat-77, 37/As-Saffat-78, 37/As-Saffat-79, 37/As-Saffat-80, 37/As-Saffat-81, 37/As-Saffat-82, 37/As-Saffat-83, 37/As-Saffat-84, 37/As-Saffat-85, 37/As-Saffat-86, 37/As-Saffat-87, 37/As-Saffat-88, 37/As-Saffat-89, 37/As-Saffat-90, 37/As-Saffat-91, 37/As-Saffat-92, 37/As-Saffat-93, 37/As-Saffat-94, 37/As-Saffat-95, 37/As-Saffat-96, 37/As-Saffat-97, 37/As-Saffat-98, 37/As-Saffat-99, 37/As-Saffat-100, 37/As-Saffat-101, 37/As-Saffat-102, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-449, As-Saffat 77-102
direction_left
direction_right
Luister Koran: 37/As-Saffat-77
37/As-Saffat-77: En Wij maakte zijn nakomelingen tot voortlevenden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-78
37/As-Saffat-78: En Wij maakten voor hem (zijn goede naam) blijvend onder de lateren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-79
37/As-Saffat-79: Vrede zij met Nôeh in de werelden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-80
37/As-Saffat-80: Voorwaar, zo belonen Wij de weldoeners.
Luister Koran: 37/As-Saffat-81
37/As-Saffat-81: Voorwaar, hij behoort tot Onze gelovip dienaren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-82
37/As-Saffat-82: Wij verdonken toen de anderen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-83
37/As-Saffat-83: En voorwaar, tot zijn groep behoorde zeker Ibrâhîm.
Luister Koran: 37/As-Saffat-84
37/As-Saffat-84: (Gedenk) toen hij tot zijn Heer kwam met een zuiver hart.
Luister Koran: 37/As-Saffat-85
37/As-Saffat-85: Toen hij tot zijn vader en zijn volk zei: "Wat aanbidden jullie?
Luister Koran: 37/As-Saffat-86
37/As-Saffat-86: Wensen jullie als een verzinsel goden naast Allah?
Luister Koran: 37/As-Saffat-87
37/As-Saffat-87: Wat stellen jullie je voor over de Heer der Werelden?"
Luister Koran: 37/As-Saffat-88
37/As-Saffat-88: Hij keek toen een ogenblik naar de sterren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-89
37/As-Saffat-89: Hij zei toen: "Voorwaar, ik ben ziek."
Luister Koran: 37/As-Saffat-90
37/As-Saffat-90: Toen wendden zij zich af, hem de rug toekerend.
Luister Koran: 37/As-Saffat-91
37/As-Saffat-91: Toen ging hij heimelijk naar hun goden en zei: "Eten jullie (dit voedsel) niet?
Luister Koran: 37/As-Saffat-92
37/As-Saffat-92: Wat is er met jullie dat jullie niet spreken?"
Luister Koran: 37/As-Saffat-93
37/As-Saffat-93: Toen liep hij op hen toe en sloeg (hen) met de rechterhand.
Luister Koran: 37/As-Saffat-94
37/As-Saffat-94: Daarop liepen zij (de veelgodenaanbidders) snel naar hem toe.
Luister Koran: 37/As-Saffat-95
37/As-Saffat-95: Hij zei: "Aanbidden jullie wat jullie hebben uitgehouwen?
Luister Koran: 37/As-Saffat-96
37/As-Saffat-96: Terwijl Allah jullie heeft geschapen en wat jullie maken."
Luister Koran: 37/As-Saffat-97
37/As-Saffat-97: Zij zeiden: "Bouwt voor hem een bouwwerk (brandstapel) en werpt hem in liet laaiende vuur."
Luister Koran: 37/As-Saffat-98
37/As-Saffat-98: Toen zij een list tegen hem wensten te beramen maakten Wij hen tot de allerlaagsten.
Luister Koran: 37/As-Saffat-99
37/As-Saffat-99: En hij zei (toen hun pogingen mislukt waren): "Ik wend mij tot mijn Heer, Hij zal mij leiden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-100
37/As-Saffat-100: Mijn Heer, schenk mij (een zoon) van de rechtschapenen."
Luister Koran: 37/As-Saffat-101
37/As-Saffat-101: Toen verkondigden Wij hem de verheugende tijding van een zachtmoedige jongen (Ismâ'îl).
Luister Koran: 37/As-Saffat-102
37/As-Saffat-102: Toen hij de leeftijd had bereikt waarop hij hem (Ibrâhîm) kon helpen, zei hij: "O mijn zoon, voorwaar, ik heb in een droom gezien dat ik jou zal offeren, zeg mij hoe jij daarover denkt," Hij zei: "O mijn vader, doe wat u is bevolen, U zult vinden dat ik, als Allah het wil, tot de geduldigen behoor."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: