As-Saffat 1-24, de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-446)

As-Saffat: 37/As-Saffat-1, 37/As-Saffat-2, 37/As-Saffat-3, 37/As-Saffat-4, 37/As-Saffat-5, 37/As-Saffat-6, 37/As-Saffat-7, 37/As-Saffat-8, 37/As-Saffat-9, 37/As-Saffat-10, 37/As-Saffat-11, 37/As-Saffat-12, 37/As-Saffat-13, 37/As-Saffat-14, 37/As-Saffat-15, 37/As-Saffat-16, 37/As-Saffat-17, 37/As-Saffat-18, 37/As-Saffat-19, 37/As-Saffat-20, 37/As-Saffat-21, 37/As-Saffat-22, 37/As-Saffat-23, 37/As-Saffat-24, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-446, As-Saffat 1-24
direction_left
direction_right

As-Saffat

Luister Koran: 37/As-Saffat-1
37/As-Saffat-1: Bij hen die in rijen staan (de Engelen).
Luister Koran: 37/As-Saffat-2
37/As-Saffat-2: Die de wolken voortdrijven.
Luister Koran: 37/As-Saffat-3
37/As-Saffat-3: Die de Vermaning (de Koran) voordragen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-4
37/As-Saffat-4: Voorwaar, jullie God is zeker Eén.
Luister Koran: 37/As-Saffat-5
37/As-Saffat-5: De Heer van de hemelen en de aarde en wat er tussen is en de Heer van de plaatsen van zonsopgang.
Luister Koran: 37/As-Saffat-6
37/As-Saffat-6: Voorwaar, Wij hebben de nabije hemel gesierd met een veniering: de sterren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-7
37/As-Saffat-7: En als bescherming tegen alle opstandige Satans.
Luister Koran: 37/As-Saffat-8
37/As-Saffat-8: Zij kunnen niet luisteren bij de hoogste groep (de Engelen). Er wordt naar hen geworpen vanuit alle kanten.
Luister Koran: 37/As-Saffat-9
37/As-Saffat-9: Ter verjaging. En voor hen is er een ononderbroken bestraffing.
Luister Koran: 37/As-Saffat-10
37/As-Saffat-10: Behalve wie afluisterend luistert: een gloeiende vlam achtervolgt hem.
Luister Koran: 37/As-Saffat-11
37/As-Saffat-11: Vraag hen: "Zijn zij (de mensen) moeilijker om te scheppen of dat (hemel en aarde en wat er tussen is) wat wij hebben geschapen?" Voorwaar, Wij hebben hen van kleverige klei geschapen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-12
37/As-Saffat-12: Jij verbaastje zelfs omdat zij (de door jou gebracht boodschap) bespotten.
Luister Koran: 37/As-Saffat-13
37/As-Saffat-13: En wanneer zij vermaand worden, dan nemen zij de Vemaning niet tot zich.
Luister Koran: 37/As-Saffat-14
37/As-Saffat-14: En wanneer zij een Teken (een goddelijk wonder) zien, dan bespotten zij.
Luister Koran: 37/As-Saffat-15
37/As-Saffat-15: En zij zeggen: "Dit is niets dan duidelijke tovenarij."
Luister Koran: 37/As-Saffat-16
37/As-Saffat-16: Als wij al dood zijn en tot aarde en beenderen zijn geworden; zullen wij dan zeker opgewekt worden?
Luister Koran: 37/As-Saffat-17
37/As-Saffat-17: En ook onze voorvaderen?"
Luister Koran: 37/As-Saffat-18
37/As-Saffat-18: Zeg: "Ja, en jullie zullen vemederd zijn."
Luister Koran: 37/As-Saffat-19
37/As-Saffat-19: Het is dan slechts één bliksemslag, waarna zij om zich heen kijken.
Luister Koran: 37/As-Saffat-20
37/As-Saffat-20: En zij zullen zeggen: "Wee ons, dit is de Dag des Oordeels."
Luister Koran: 37/As-Saffat-21
37/As-Saffat-21: Dit is de Dag van de beslissing, die jullie plachten te loochenen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-22
37/As-Saffat-22: (Tot de Engelen wordt gezegd:) "Verzamelt degenen die onrecht pleegden en hun gelijken en wat zij plachten te aanbidden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-23
37/As-Saffat-23: Naast Allah. Leidt ben dan naar de weg naar Djahîm (de Hel).
Luister Koran: 37/As-Saffat-24
37/As-Saffat-24: En houdt hen vast: voorwaar, zij zullen ondervraagd worden."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: