ас-Саффат 1-24, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-446)

ас-Саффат: 37/ас-Саффат-1, 37/ас-Саффат-2, 37/ас-Саффат-3, 37/ас-Саффат-4, 37/ас-Саффат-5, 37/ас-Саффат-6, 37/ас-Саффат-7, 37/ас-Саффат-8, 37/ас-Саффат-9, 37/ас-Саффат-10, 37/ас-Саффат-11, 37/ас-Саффат-12, 37/ас-Саффат-13, 37/ас-Саффат-14, 37/ас-Саффат-15, 37/ас-Саффат-16, 37/ас-Саффат-17, 37/ас-Саффат-18, 37/ас-Саффат-19, 37/ас-Саффат-20, 37/ас-Саффат-21, 37/ас-Саффат-22, 37/ас-Саффат-23, 37/ас-Саффат-24, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-446, ас-Саффат 1-24
direction_left
direction_right

ас-Саффат

Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-1
37/ас-Саффат-1: Кълна се в строените (пред Аллах с вълнение) по редици.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-2
37/ас-Саффат-2: И в събирайки, изпращащите (отговорници от дясно и ляво).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-3
37/ас-Саффат-3: И в четящите (Корана).-
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-4
37/ас-Саффат-4: И наистина вашият Бог е Единственият.-
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-5
37/ас-Саффат-5: Господът на небесата, земята и на всичко между тях. И също Господът на изтоците.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-6
37/ас-Саффат-6: И наистина Ние украсихме земното небе с украса от звезди.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-7
37/ас-Саффат-7: И опазвайки го от всички (буйни и непокорни) сатани.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-8
37/ас-Саффат-8: И не могат да чуят нищо от върховния сбор на ангелите, и са изхвърляни (прогонвани) от всички страни.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-9
37/ас-Саффат-9: И прогонени, за тях има неспиращо постоянно мъчение.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-10
37/ас-Саффат-10: Освен ако някой долови слово, но тогава пък го последва изгарящ пламък (достига до него и го погубва).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-11
37/ас-Саффат-11: И поискай от тях обяснение (питай) : „ Те ли са по-трудни за сътворяване, или тези (другите), които Ние сътворихме?” И наистина Ние ги сътворихме от лепнеща се влажна глина.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-12
37/ас-Саффат-12: Да, ти се удиви, но те се подиграват.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-13
37/ас-Саффат-13: И когато ги подсетиш (разкажеш им), те не се поучават (слушайки не могат да вникнат).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-14
37/ас-Саффат-14: И когато видят едно знамение (чудо), те само му се присмиват.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-15
37/ас-Саффат-15: И казаха: “Това е само една явна магия”.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-16
37/ас-Саффат-16: Нима след като умрем и станем пръст и кости наистина ще бъдем от възкресените?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-17
37/ас-Саффат-17: Нима и древните ни бащи (предци) също?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-18
37/ас-Саффат-18: “Да! И вие ще бъдете унизени (когато бъдете създадени отново)”.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-19
37/ас-Саффат-19: И това е, само един вик. А те чак тогава (когато възкръснат) ще гледат- (ще видят, и ще разберат).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-20
37/ас-Саффат-20: И ще кажат: “О, горко ни, (ето) това е Съдният ден.”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-21
37/ас-Саффат-21: (Ето) Това е Денят на разграничението (на истинното от лъжливото), който вие отричахте.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-22
37/ас-Саффат-22: Съберете онези, които угнетяваха и техните спътници (съпруги) и онова, на което служеха.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-23
37/ас-Саффат-23: Вместо Аллах (зовяха), вече ги предайте на пътя, водещ към Ада!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-24
37/ас-Саффат-24: И ги задръжте! Те непременно ще отговарят.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: