ас-Саффат 154-182, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-452)

ас-Саффат: 37/ас-Саффат-154, 37/ас-Саффат-155, 37/ас-Саффат-156, 37/ас-Саффат-157, 37/ас-Саффат-158, 37/ас-Саффат-159, 37/ас-Саффат-160, 37/ас-Саффат-161, 37/ас-Саффат-162, 37/ас-Саффат-163, 37/ас-Саффат-164, 37/ас-Саффат-165, 37/ас-Саффат-166, 37/ас-Саффат-167, 37/ас-Саффат-168, 37/ас-Саффат-169, 37/ас-Саффат-170, 37/ас-Саффат-171, 37/ас-Саффат-172, 37/ас-Саффат-173, 37/ас-Саффат-174, 37/ас-Саффат-175, 37/ас-Саффат-176, 37/ас-Саффат-177, 37/ас-Саффат-178, 37/ас-Саффат-179, 37/ас-Саффат-180, 37/ас-Саффат-181, 37/ас-Саффат-182, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-452, ас-Саффат 154-182
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-154
37/ас-Саффат-154: Какво ви става? Как така отсъждате?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-155
37/ас-Саффат-155: Няма ли да се поучите вече?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-156
37/ас-Саффат-156: Или имате явни доказателства за това?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-157
37/ас-Саффат-157: Ако сте праведни, тогава донесете вашата книга!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-158
37/ас-Саффат-158: И измислиха родство между Аллах и джиновете. А джиновете наистина знаят, че ще бъдат на разположение (в Ада).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-159
37/ас-Саффат-159: И Пречист е Аллах от това, което Му приписват.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-160
37/ас-Саффат-160: Освен преданите раби на Аллах!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-161
37/ас-Саффат-161: И след това наистина вие и онези, на които служите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-162
37/ас-Саффат-162: Никого срещу Него(Аллах) няма да можете да изкушите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-163
37/ас-Саффат-163: Освен онези, които ще отидат в Ада.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-164
37/ас-Саффат-164: И сред нас няма нито един, който да няма определен пост.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-165
37/ас-Саффат-165: И наистина ние сме строените в редици (при Аллах)
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-166
37/ас-Саффат-166: И наистина ние сме прославящите (Аллах).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-167
37/ас-Саффат-167: И те наистина само (така) казваха:
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-168
37/ас-Саффат-168: Ех да имахме поучаваща (книга) от предците ни.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-169
37/ас-Саффат-169: (Тогава) неизбежно щяхме да сме от преданите раби на Аллах.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-170
37/ас-Саффат-170: Въпреки това не повярваха в него (Корана), но скоро ще узнаят.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-171
37/ас-Саффат-171: И наистина им Споменахме (преди) (дадохме им дума) на нашите пратени раби.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-172
37/ас-Саффат-172: Че те наистина ще са от подкрепените.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-173
37/ас-Саффат-173: И именно Нашите войски ще бъдат победителите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-174
37/ас-Саффат-174: И отвърни се от тях за определено време!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-175
37/ас-Саффат-175: И наблюдавай ги. Скоро и те ще видят!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-176
37/ас-Саффат-176: Нима все още искат бързо Нашето мъчение?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-177
37/ас-Саффат-177: Ала когато се спусне (мъчението) над терена им (където се намират), колко лоша ще е сутринта за предубедените.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-178
37/ас-Саффат-178: И отвърни се от тях за определено време!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-179
37/ас-Саффат-179: И наблюдавай ги. Скоро и те ще видят!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-180
37/ас-Саффат-180: Пречист е Господът на мощта, от онова, що Му приписват!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-181
37/ас-Саффат-181: Да бъде мир за изпратените пратеници!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-182
37/ас-Саффат-182: И слава на Аллах, Господа на световете!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: