ас-Саффат-163, Сура 37-Строените в редици (ас-Саффат) стих-163

37/ас-Саффат-163: Освен онези, които ще отидат в Ада. (българската транслитерация: Илля мeн хууe салил джaхим(джaхими).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ас-Саффат-163
Сура 37-Строените в редици (ас-Саффат) стих-163

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ
българската транслитерация: Илля мeн хууe салил джaхим(джaхими).
Освен онези, които ще отидат в Ада.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: