аз-Зумар 6-10, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-459)

аз-Зумар: 39/аз-Зумар-6, 39/аз-Зумар-7, 39/аз-Зумар-8, 39/аз-Зумар-9, 39/аз-Зумар-10, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-459, аз-Зумар 6-10
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-6
39/аз-Зумар-6: И ви сътвори от една душа. После от нея създаде съпругата му. И ви даде осем чифта от добитъка с четири крака. И ви сътворява Той в утробите на майките ви,творение подир творение в три тъмнини. Ето това е Аллах, вашият Господ! Негово е владението. Няма друг Бог, освен Него! Как тогава бивате отклонявани?
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-7
39/аз-Зумар-7: Ако отричате, наистина Аллах няма нужда от вас. И не е съгласен Той за неверието у Своите раби. А ако сте признателни, ето с това е съгласен Той от вас. И никой прегрешил не ще понесе греха на другия. После при вашия Господ е завръщането ви и Той ще ви извести какво сте вършили. Наистина Той знае съкровеното в сърцата.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-8
39/аз-Зумар-8: И когато беда сполети човек, той зове своя Господ, насочвайки се към Него. После, когато (Аллах) го дари с едно благо, забравя той за своя зов по-рано и сторва на Аллах подобия, за да отклонява от Неговия път. Кажи: “Наслаждавай се още малко на своето неверие! Наистина ти си от обитателите на Огъня.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-9
39/аз-Зумар-9: Онзи, който се моли в часовете на нощта, изправен и свеждащ чело до земята, и се опасява за отвъдния живот, и се надява на милост от своя Господ ли? Кажи:“Нима са равни онзи, който знае, и онзи, който не знае? Само улул елбап (притежатeлите на тайните) могат да разтълкуват.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-10
39/аз-Зумар-10: Кажи: “О, вярващи раби, бъдете притежатели на таква (богобоязън) към своя Господ (бойте се да не изгубят милостта Му)! За онези, които са добри в този живот, ще има добрина. И земята на Аллах е обширна. А за търпеливите наградата е безмерна.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: