Йа Син 41-54, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-443)

Йа Син: 36/Йа Син-41, 36/Йа Син-42, 36/Йа Син-43, 36/Йа Син-44, 36/Йа Син-45, 36/Йа Син-46, 36/Йа Син-47, 36/Йа Син-48, 36/Йа Син-49, 36/Йа Син-50, 36/Йа Син-51, 36/Йа Син-52, 36/Йа Син-53, 36/Йа Син-54, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-443, Йа Син 41-54
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 36/Йа Син-41
36/Йа Син-41: И знамение за тях е още, че пренасяме (поколенията им) в натоварени кораби.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-42
36/Йа Син-42: И за тях създадохме негови подобия (като кораби), на които се возят.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-43
36/Йа Син-43: И ако пожелаем, можем да ги издавим и тогава не ще имат избавител, нито могат да бъдат спасени.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-44
36/Йа Син-44: Освен по милост от Нас и наслада за определено време.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-45
36/Йа Син-45: И им бе казано: “Бойте се от онова, което е преди вас и от онова, което е зад вас, надявайки се да бъдете помилвани!”.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-46
36/Йа Син-46: И щом дойде при тях знамение от знаменията на техния Господ, те винаги обръщат гръб
Слушайте Коран: 36/Йа Син-47
36/Йа Син-47: И когато им се каже: “Раздавайте от онова, което Аллах ви е дал!”, неверниците казват на вярващите: “Ние ли да храним онзи, когото, ако Аллах бе пожелае, би го нахранил? Вие сте само в една явна заблуда.”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-48
36/Йа Син-48: И казват: “Ако говорите истината, тогава кога ще се сбъдне това обещание?”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-49
36/Йа Син-49: И както спорят помежду си, очаква ги само един Вик (мощна звукова вълна), който ще ги сграбчи.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-50
36/Йа Син-50: И не ще имат силата да завещаят и при семействата си няма да могат да се завърнат.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-51
36/Йа Син-51: И се протръби с Рога, и ето ги тогава как­ от гробовете към своя Господ се втурват (летят, издигат се).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-52
36/Йа Син-52: И казаха: “О, горко на нас! Кой ни възкреси (въздигна) от нашите гробове?” Това е, което Всемилостивия бе обещал, а пратениците говореха истината.”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-53
36/Йа Син-53: Само един Вик (мощна звукова вълна) и ето тогава как- всички при Нас биват доведени.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-54
36/Йа Син-54: И в този ден никой не ще бъде угнетен с нищо, и ще ви се въздаде само онова, което сте вършили.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: