As-Saffat 103-126, de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-450)

As-Saffat: 37/As-Saffat-103, 37/As-Saffat-104, 37/As-Saffat-105, 37/As-Saffat-106, 37/As-Saffat-107, 37/As-Saffat-108, 37/As-Saffat-109, 37/As-Saffat-110, 37/As-Saffat-111, 37/As-Saffat-112, 37/As-Saffat-113, 37/As-Saffat-114, 37/As-Saffat-115, 37/As-Saffat-116, 37/As-Saffat-117, 37/As-Saffat-118, 37/As-Saffat-119, 37/As-Saffat-120, 37/As-Saffat-121, 37/As-Saffat-122, 37/As-Saffat-123, 37/As-Saffat-124, 37/As-Saffat-125, 37/As-Saffat-126, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-450, As-Saffat 103-126
direction_left
direction_right
Luister Koran: 37/As-Saffat-103
37/As-Saffat-103: Toen zij zich (aan Allah) hadden overgegeven en hij hem op zijn slaap had gelegd (om te offeren).
Luister Koran: 37/As-Saffat-104
37/As-Saffat-104: Toen riepen Wij tot hem: "O Ibrâhîm!
Luister Koran: 37/As-Saffat-105
37/As-Saffat-105: Waarlijk, jij hebt de droom in waarheid vervuld. Voorwaar, zo belonen Wij de weldoeners."
Luister Koran: 37/As-Saffat-106
37/As-Saffat-106: Voorwaar, dat is zeker de duidelijke beproeving.
Luister Koran: 37/As-Saffat-107
37/As-Saffat-107: En Wij gaven hem ter vervanging een groot offerdier.
Luister Koran: 37/As-Saffat-108
37/As-Saffat-108: En Wij maakten voor hem (zijn goede naam) blijvend onder de lateren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-109
37/As-Saffat-109: Vrede zij met Ibrâhîm.
Luister Koran: 37/As-Saffat-110
37/As-Saffat-110: Zo belonen Wij de weldoeners.
Luister Koran: 37/As-Saffat-111
37/As-Saffat-111: Voorwaar, hij behoort tot Onze gelovige dienaren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-112
37/As-Saffat-112: En Wij verkondigden hem de verheugende tijding over (de geboorte van) Ishâq, als een Profeet van de rechtschapenen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-113
37/As-Saffat-113: En Wij zegenden hem en Ishâq. En onder kun nakomelingen zijn er die weldoener zijn en (ook) die duidelijk onrechtvaardig voor zichzelf zijn.
Luister Koran: 37/As-Saffat-114
37/As-Saffat-114: En voorzeker, Wij hebben Môesa en Hârôen begenadigd.
Luister Koran: 37/As-Saffat-115
37/As-Saffat-115: En Wij hebben hen beiden en hun volk gered van de geweldige ramp.
Luister Koran: 37/As-Saffat-116
37/As-Saffat-116: En Wij hielpen hen, waarop zij de overwinnaars werden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-117
37/As-Saffat-117: En Wij gaven hun de verduidelijkende Schrift (de Taurât).
Luister Koran: 37/As-Saffat-118
37/As-Saffat-118: En Wij hebben Hen op het rechte Pad geleid.
Luister Koran: 37/As-Saffat-119
37/As-Saffat-119: En Wij maakten voor hen (hun goede naam) blijvend onder de lateren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-120
37/As-Saffat-120: Vrede zij met Môcsa en Harôen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-121
37/As-Saffat-121: Voorwaar, zo belonen Wij de weldoeners.
Luister Koran: 37/As-Saffat-122
37/As-Saffat-122: Voorwaar, zij behoren tot Onze gelovige dienaren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-123
37/As-Saffat-123: En voorwaar. Ilyâs behoort zeker tot de Gezondenen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-124
37/As-Saffat-124: (Gedenkt) toen hij tot zijn volk zei: "Vrezen jullie (Allah) niet?
Luister Koran: 37/As-Saffat-125
37/As-Saffat-125: Aanbidden jullie Ba'l (een afgod) en verlaten jullie de Beste der Scheppers?
Luister Koran: 37/As-Saffat-126
37/As-Saffat-126: Allah is jullie Heer en de Heer van jullie voorvaderen."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: