ZUMER 11-21, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-23, Sayfa-460)

ZUMER: 39/ZUMER-11, 39/ZUMER-12, 39/ZUMER-13, 39/ZUMER-14, 39/ZUMER-15, 39/ZUMER-16, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-19, 39/ZUMER-20, 39/ZUMER-21, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-23, Sayfa-460, ZUMER 11-21
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-11
39/ZUMER-11: De ki: "Muhakkak ki ben, Allah’a, dîni O’na halis kılarak kul olmakla emrolundum."
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-12
39/ZUMER-12: Ve teslim olanların ilki olmakla emrolundum.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-13
39/ZUMER-13: De ki: "Muhakkak ki ben, eğer Rabbime asi olursam, büyük günün azabından korkarım."
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-14
39/ZUMER-14: De ki: "Ben Allah’a, dînimi O’na halis kılarak kul olurum."
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-15
39/ZUMER-15: Artık O’ndan başka dilediğiniz şeye tapın. De ki: "Muhakkak ki, kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenler, kıyâmet günü hüsrana uğrayacak olanlardır." Bu apaçık bir hüsran değil mi?
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-16
39/ZUMER-16: Onların üstünde ve altında ateşten gölgeler vardır. İşte böyle, Allah kullarını onunla korkutuyor. Ey kullarım! Öyleyse Bana karşı takva sahibi olun.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-17
39/ZUMER-17: Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah’a yöneldiler (Allah’a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-18
39/ZUMER-18: Onlar, sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tâbî olurlar. İşte onlar, Allah’ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar; onlar ulûl’elbabtır (daimî zikrin sahipleri).
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-19
39/ZUMER-19: Öyleyse bir kimse, üzerine azap sözünü hakettiği taktirde sen, ateşte olanı kurtarabilir misin?
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-20
39/ZUMER-20: Lâkin Rab’lerine karşı takva sahibi olanlar için, üst üste inşa edilmiş, altından nehirler akan köşkler (yüksek makamlar) vardır. Allah’ın vaadidir ki, Allah vaadinden dönmez.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-21
39/ZUMER-21: Allah’ın gökten su indirdiğini böylece onu (suyu), yerin su pınarlarına akıttığını görmedin mi? Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarır. Daha sonra kurur. Artık onu sararmış görürsün. Sonra onu kuru bir çöp kılar. Muhakkak ki bunda ulûl’elbab için mutlaka zikir (ibret) vardır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: