SÂD 1-16, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-23, Sayfa-453)

SÂD: 38/SÂD-1, 38/SÂD-2, 38/SÂD-3, 38/SÂD-4, 38/SÂD-5, 38/SÂD-6, 38/SÂD-7, 38/SÂD-8, 38/SÂD-9, 38/SÂD-10, 38/SÂD-11, 38/SÂD-12, 38/SÂD-13, 38/SÂD-14, 38/SÂD-15, 38/SÂD-16, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-23, Sayfa-453, SÂD 1-16
direction_left
direction_right

SÂD

Kur'an Dinle: 38/SÂD-1
38/SÂD-1: Sâd, zikrin sahibi Kur’ân’a andolsun.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-2
38/SÂD-2: Hayır, kâfirler gurur ve ayrılık içindedirler.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-3
38/SÂD-3: Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. O zaman feryat ettiler, fakat kurtuluş vakti geçmişti.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-4
38/SÂD-4: Ve onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti (şaşırdılar). Ve kâfirler: "Bu çok yalancı bir büyücü." dediler.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-5
38/SÂD-5: İlâhları bir tek ilâh mı kılıyor? Muhakkak ki bu, gerçekten acayip (şaşılacak) bir şey.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-6
38/SÂD-6: Ve onlardan ileri gelenler: "Yürüyün! İlâhlarınıza karşı sabırlı (kararlı) olun. Muhakkak ki sizden istenen mutlaka budur." (diyerek) ayrıldılar.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-7
38/SÂD-7: Biz, diğer dînler içinde bunun gibi (bu konuda) bir şey (bütün ilâhların tek bir ilâh olduğunu) işitmedik. Bu sadece bir iftiradır.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-8
38/SÂD-8: Zikir, bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar Benim Zikrim’den şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tatmadılar.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-9
38/SÂD-9: Yoksa Azîz (yüce) ve Vehhab (çok bağışlayıcı ve lütufkâr) olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?
Kur'an Dinle: 38/SÂD-10
38/SÂD-10: Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler (yollar, vasıtalar) bulup yükselsinler.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-11
38/SÂD-11: (Onlar) burada hezimete uğramış olan fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-12
38/SÂD-12: Onlardan önce Nuh (A.S)’ın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi firavun da yalanlamıştı.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-13
38/SÂD-13: Ve Semud kavmi, Lut (A.S)’ın kavmi ve Eyke halkı; işte onlar da (yalanlayan) fırkalardır.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-14
38/SÂD-14: Onların hepsi resûlleri, sadece yalanladı. Böylece ikabım (cezalandırmam) hak oldu.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-15
38/SÂD-15: Ve bunlar, kendileri için başka (hiç)bir fırsatın olmayacağı, tek bir sayhadan (çok şiddetli ses dalgasından) başka bir şey beklemiyorlar (gözlemiyorlar).
Kur'an Dinle: 38/SÂD-16
38/SÂD-16: Ve: "Rabbimiz, hesap gününden önce bizim payımızı, bize acele ver." dediler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: