ал-Джинн 1-13, Свещеният Коран (Джуз'-29, страница-572)

ал-Джинн: 72/ал-Джинн-1, 72/ал-Джинн-2, 72/ал-Джинн-3, 72/ал-Джинн-4, 72/ал-Джинн-5, 72/ал-Джинн-6, 72/ал-Джинн-7, 72/ал-Джинн-8, 72/ал-Джинн-9, 72/ал-Джинн-10, 72/ал-Джинн-11, 72/ал-Джинн-12, 72/ал-Джинн-13, Свещеният Коран, Джуз'-29, страница-572, ал-Джинн 1-13
direction_left
direction_right

ал-Джинн

Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-1
72/ал-Джинн-1: Кажи : “Разкрито ми бе, че една група джинове слушали (Корана) и рекли: “Наистина чухме един удивителен Коран”.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-2
72/ал-Джинн-2: “И води Той (Коранът) към усъвършенстване. Повярвахме вече в него и никого не ще съдружим с нашия Господ”.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-3
72/ал-Джинн-3: И превисоко е величието на нашия Господ! ­Не се е сдобивал Той нито със съпруга, нито със син.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-4
72/ал-Джинн-4: И ние вярваме, че онзи, глупавият (неразумният) измежду нас (сатаната), е изрекъл измислици (небивалици) срещу Аллах.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-5
72/ал-Джинн-5: И наистина ние си въобразихме, че хората и джиновете никога не казват лъжи за Аллах.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-6
72/ал-Джинн-6: И някои хора търсеха убежище при някои джинове и така им надбавиха безразсъдство (на джиновете).
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-7
72/ал-Джинн-7: И те също си мислеха, както и вие (си мислехте), че Аллах не ще възкреси никого.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-8
72/ал-Джинн-8: И наистина ние се докоснахме до небето и открихме, че е пълно със силна стража и с изгарящи лъчи.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-9
72/ал-Джинн-9: И седнахме там на определени места, за да слушаме (думите на ангелите). Ала сега, който поиска да (ги) слуша, ще намери един изгарящ лъч, който го дебне.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-10
72/ал-Джинн-10: И ние наистина не знаем дали е пожелано зло за онези, които са на земята или техният Господ е поискал те да се усъвършенстват.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-11
72/ал-Джинн-11: И наистина, някои от нас сме правдиви, други - не. Станахме (на групи), които следват различни пътища.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-12
72/ал-Джинн-12: И наистина се убедихме, че никога не ще можем да обезсилим Аллах на земята и, че бягайки от Него, също не ще можем никога да Го обезсилим.
Слушайте Коран: 72/ал-Джинн-13
72/ал-Джинн-13: И наистина, когато чухме напътсвието, повярвахме в него. И който вече вярва в своя Господ, не се страхува нито от ощетяване, нито от угнетяване.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: