MUZZEMMİL 1-19, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-29, Sayfa-574)

MUZZEMMİL: 73/MUZZEMMİL-1, 73/MUZZEMMİL-2, 73/MUZZEMMİL-3, 73/MUZZEMMİL-4, 73/MUZZEMMİL-5, 73/MUZZEMMİL-6, 73/MUZZEMMİL-7, 73/MUZZEMMİL-8, 73/MUZZEMMİL-9, 73/MUZZEMMİL-10, 73/MUZZEMMİL-11, 73/MUZZEMMİL-12, 73/MUZZEMMİL-13, 73/MUZZEMMİL-14, 73/MUZZEMMİL-15, 73/MUZZEMMİL-16, 73/MUZZEMMİL-17, 73/MUZZEMMİL-18, 73/MUZZEMMİL-19, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-29, Sayfa-574, MUZZEMMİL 1-19
direction_left
direction_right

MUZZEMMİL

Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-1
73/MUZZEMMİL-1: Ey örtünüp gizlenen!
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-2
73/MUZZEMMİL-2: Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk!
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-3
73/MUZZEMMİL-3: Onun (gecenin) yarısı veya ondan (yarısından) biraz eksilt.
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-4
73/MUZZEMMİL-4: Veya onu daha arttır. Ve Kur’ân’ı tane tane güzel bir şekilde oku.
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-5
73/MUZZEMMİL-5: Muhakkak ki Biz, sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz (ulaştıracağız).
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-6
73/MUZZEMMİL-6: Muhakkak ki gece kalkışı (meşakkatli fakat) tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır.
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-7
73/MUZZEMMİL-7: Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır.
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-8
73/MUZZEMMİL-8: Ve Rabbinin İsmi'ni zikret ve herşeyden kesilerek O’na ulaş.
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-9
73/MUZZEMMİL-9: O (Allah), doğunun ve batının Rabbidir. O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse O'nu vekil edin.
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-10
73/MUZZEMMİL-10: Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl.
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-11
73/MUZZEMMİL-11: Ni'met sahibi olup yalanlayanları Bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-12
73/MUZZEMMİL-12: Muhakkak ki bizim yanımızda (ayaklara bağlanan) ağır zincirler ve alevli ateş vardır.
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-13
73/MUZZEMMİL-13: Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elîm azap vardır.
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-14
73/MUZZEMMİL-14: O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur.
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-15
73/MUZZEMMİL-15: Muhakkak ki Biz, size, üzerinize şahit olacak bir resûl gönderdik. Firavuna resûl gönderdiğimiz gibi.
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-16
73/MUZZEMMİL-16: Fakat firavun resûle asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik (tutup aldık).
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-17
73/MUZZEMMİL-17: Eğer inkâr ederseniz, o taktirde çocukların saçlarını (korkudan) ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-18
73/MUZZEMMİL-18: Sema onunla (o günün şiddeti ile) yarılıp çatlamıştır. O’nun (Allah’ın) vaadi yapılmıştır (yerine gelmiştir).
Kur'an Dinle: 73/MUZZEMMİL-19
73/MUZZEMMİL-19: Muhakkak ki bu, hatırlatmadır (öğüttür). Artık kim dilerse, Rabbine (ölmeden önce ruhunu) ulaştıran bir yol ittihaz eder (yol edinir).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: