Kur'ân-ı Kerim (Cüz-29, Sayfa-568), HÂKKA 35-52, MEÂRİC 1-10

HÂKKA: 69/HÂKKA-35, 69/HÂKKA-36, 69/HÂKKA-37, 69/HÂKKA-38, 69/HÂKKA-39, 69/HÂKKA-40, 69/HÂKKA-41, 69/HÂKKA-42, 69/HÂKKA-43, 69/HÂKKA-44, 69/HÂKKA-45, 69/HÂKKA-46, 69/HÂKKA-47, 69/HÂKKA-48, 69/HÂKKA-49, 69/HÂKKA-50, 69/HÂKKA-51, 69/HÂKKA-52, MEÂRİC: 70/MEÂRİC-1, 70/MEÂRİC-2, 70/MEÂRİC-3, 70/MEÂRİC-4, 70/MEÂRİC-5, 70/MEÂRİC-6, 70/MEÂRİC-7, 70/MEÂRİC-8, 70/MEÂRİC-9, 70/MEÂRİC-10, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-29, Sayfa-568, HÂKKA 35-52, MEÂRİC 1-10
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-35
69/HÂKKA-35: Artık o gün, onun burada yakın bir dostu yoktur.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-36
69/HÂKKA-36: Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-37
69/HÂKKA-37: Onu günahkârlardan başkası yemez.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-38
69/HÂKKA-38: Artık hayır, gördüğünüz şeylere yemin ederim.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-39
69/HÂKKA-39: Ve görmediğiniz şeylere de (yemin ederim).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-40
69/HÂKKA-40: Muhakkak ki o, gerçekten Kerim Resûl’ün sözüdür.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-41
69/HÂKKA-41: O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az îmân ediyorsunuz?
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-42
69/HÂKKA-42: Ve bir kâhinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-43
69/HÂKKA-43: Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-44
69/HÂKKA-44: Ve eğer, bazı sözleri Bize karşı uydurmuş olsaydı.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-45
69/HÂKKA-45: Elbette onu sağından tutup alırdık (yakalardık).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-46
69/HÂKKA-46: Sonra mutlaka onun can damarını keserdik.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-47
69/HÂKKA-47: Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz (buna mani olamaz).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-48
69/HÂKKA-48: Ve muhakkak ki O (Kur’ân), gerçekten muttakiler (takva sahipleri) için bir öğüttür.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-49
69/HÂKKA-49: Ve muhakkak ki Biz, sizden (içinizde) tekzip edenler olduğunu (yalanlayanları) elbette biliyoruz.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-50
69/HÂKKA-50: Ve muhakkak ki O (Kur’ân), kâfirlere elbette hasrettir.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-51
69/HÂKKA-51: Ve muhakkak ki; O (Kur’ân), gerçekten Hakk’ul yakîn’dir (kesin olarak Hakk’ı bilmektir).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-52
69/HÂKKA-52: O halde Rabbini “Azîm” ismiyle tesbih et.

MEÂRİC

Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-1
70/MEÂRİC-1: Talep sahibi birisi, vuku bulacak vakayı (azabı) istedi.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-2
70/MEÂRİC-2: Kâfirler için, onu geri çevirecek kimse yoktur.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-3
70/MEÂRİC-3: (O azap), mearic (yüksekliklerin, yüksek derecelerin) sahibi Allah tarafındandır.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-4
70/MEÂRİC-4: Melekler ve ruh, O’na, süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-5
70/MEÂRİC-5: Artık güzel bir sabırla sabret.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-6
70/MEÂRİC-6: Muhakkak ki onlar, onu (kâfirler için vuku bulacak azabı), uzak (bir ihtimal) olarak görüyorlar.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-7
70/MEÂRİC-7: Ve Biz, onu yakın olarak görüyoruz.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-8
70/MEÂRİC-8: O gün (azap günü) gökyüzü, erimiş maden gibi olacak.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-9
70/MEÂRİC-9: Ve dağlar (atılmış) rengârenk yün parçaları gibi olacak.
Kur'an Dinle: 70/MEÂRİC-10
70/MEÂRİC-10: Ve (o gün) hiçbir dost, başka bir dostu sormaz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: