İNSÂN (DEHR) 6-25, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-29, Sayfa-579)

İNSÂN (DEHR): 76/İNSÂN (DEHR)-6, 76/İNSÂN (DEHR)-7, 76/İNSÂN (DEHR)-8, 76/İNSÂN (DEHR)-9, 76/İNSÂN (DEHR)-10, 76/İNSÂN (DEHR)-11, 76/İNSÂN (DEHR)-12, 76/İNSÂN (DEHR)-13, 76/İNSÂN (DEHR)-14, 76/İNSÂN (DEHR)-15, 76/İNSÂN (DEHR)-16, 76/İNSÂN (DEHR)-17, 76/İNSÂN (DEHR)-18, 76/İNSÂN (DEHR)-19, 76/İNSÂN (DEHR)-20, 76/İNSÂN (DEHR)-21, 76/İNSÂN (DEHR)-22, 76/İNSÂN (DEHR)-23, 76/İNSÂN (DEHR)-24, 76/İNSÂN (DEHR)-25, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-29, Sayfa-579, İNSÂN (DEHR) 6-25
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-6
76/İNSÂN (DEHR)-6: Allah’ın kulları, içtikleri o pınarı, fışkıra fışkıra (gürül gürül) akıtırlar.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-7
76/İNSÂN (DEHR)-7: Nezirlerini (adaklarını) ifa ederler (yerine getirirler). Ve şerri (heryere) yayılan günden korkarlar.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-8
76/İNSÂN (DEHR)-8: Ve sevdiği taamı (yemeği), miskinlere (fakir ve yoksullara), yetimlere ve esir olanlara yedirirler.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-9
76/İNSÂN (DEHR)-9: Biz sadece Allah’ın vechi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-10
76/İNSÂN (DEHR)-10: Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu, belâlı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-11
76/İNSÂN (DEHR)-11: Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları, pırıl pırıl bir yüze ve surura (sevince) kavuşturdu.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-12
76/İNSÂN (DEHR)-12: Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükâfatlandırdı.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-13
76/İNSÂN (DEHR)-13: Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş (şiddetli sıcak) ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-14
76/İNSÂN (DEHR)-14: Onun (ağaçlarının) gölgesi, onların üzerine yakındır. Ve onun (olgunlaşmış) meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-15
76/İNSÂN (DEHR)-15: Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-16
76/İNSÂN (DEHR)-16: Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-17
76/İNSÂN (DEHR)-17: Ve orada, muhtevası zencefil olan kadehler sunulur.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-18
76/İNSÂN (DEHR)-18: Orada “selsebîl” diye isimlendirilen bir pınar vardır.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-19
76/İNSÂN (DEHR)-19: Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-20
76/İNSÂN (DEHR)-20: Ve baktığın zaman orada ni’metler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-21
76/İNSÂN (DEHR)-21: Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rab’leri onlara temiz (lezzetli) içecekler (şaraplar) sundu.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-22
76/İNSÂN (DEHR)-22: Muhakkak ki bu, sizin mükâfatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre lâyık olmuştur (takdir edilmiştir).
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-23
76/İNSÂN (DEHR)-23: Muhakkak ki Biz, Biz sana Kur’ân’ı, tenzil ederek (âyet âyet) indirdik.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-24
76/İNSÂN (DEHR)-24: Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kâfir veya günahkâr olanlara itaat etme.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-25
76/İNSÂN (DEHR)-25: Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: