Kur'ân-ı Kerim (Cüz-29, Sayfa-580), İNSÂN (DEHR) 26-31, MURSELÂT 1-19

İNSÂN (DEHR): 76/İNSÂN (DEHR)-26, 76/İNSÂN (DEHR)-27, 76/İNSÂN (DEHR)-28, 76/İNSÂN (DEHR)-29, 76/İNSÂN (DEHR)-30, 76/İNSÂN (DEHR)-31, MURSELÂT: 77/MURSELÂT-1, 77/MURSELÂT-2, 77/MURSELÂT-3, 77/MURSELÂT-4, 77/MURSELÂT-5, 77/MURSELÂT-6, 77/MURSELÂT-7, 77/MURSELÂT-8, 77/MURSELÂT-9, 77/MURSELÂT-10, 77/MURSELÂT-11, 77/MURSELÂT-12, 77/MURSELÂT-13, 77/MURSELÂT-14, 77/MURSELÂT-15, 77/MURSELÂT-16, 77/MURSELÂT-17, 77/MURSELÂT-18, 77/MURSELÂT-19, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-29, Sayfa-580, İNSÂN (DEHR) 26-31, MURSELÂT 1-19
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-26
76/İNSÂN (DEHR)-26: Ve artık, gecenin bir kısmında O’na secde et. Ve geceleyin uzun uzun O’nu tesbih et.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-27
76/İNSÂN (DEHR)-27: İşte onlar, muhakkak ki çabuk geçen (dünya hayatını) seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar (umursamıyorlar).
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-28
76/İNSÂN (DEHR)-28: Onları Biz yarattık. Ve bağlarını Biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleri ile değiştiririz.
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-29
76/İNSÂN (DEHR)-29: Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder (edinir).
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-30
76/İNSÂN (DEHR)-30: Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah; Alîm’dir, Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Kur'an Dinle: 76/İNSÂN (DEHR)-31
76/İNSÂN (DEHR)-31: O dilediği kişiyi, rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler, onlar için elîm azap hazırladı.

MURSELÂT

Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-1
77/MURSELÂT-1: Ardarda (marufla, irfanla) gönderilenlere andolsun.
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-2
77/MURSELÂT-2: Ve de şiddetle estikçe esenlere (andolsun).
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-3
77/MURSELÂT-3: Dağıtıp yayanlara andolsun.
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-4
77/MURSELÂT-4: Ve de ayırdıkça ayıranlara (andolsun).
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-5
77/MURSELÂT-5: Ve de zikri ilka edenlere (andolsun).
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-6
77/MURSELÂT-6: (Bu yeminler), özür olarak (mazeret olmaması) veya nezir olarak (uyarması) içindir.
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-7
77/MURSELÂT-7: Muhakkak ki vaadolunduğunuz şey, mutlaka vuku bulacaktır.
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-8
77/MURSELÂT-8: Öyle ki, o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir.
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-9
77/MURSELÂT-9: Ve o zaman gök yarılmıştır.
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-10
77/MURSELÂT-10: Ve o zaman dağlar dağılmıştır.
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-11
77/MURSELÂT-11: Ve o zaman resûllere vakit bildirilmiştir.
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-12
77/MURSELÂT-12: (Bunlar) hangi gün için tecil edildi (ertelendi)?
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-13
77/MURSELÂT-13: Fasıl (ayırma) günü için (tecil edildi).
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-14
77/MURSELÂT-14: O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-15
77/MURSELÂT-15: İzin günü, yalanlayanların vay haline.
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-16
77/MURSELÂT-16: Evvelkileri Biz helâk etmedik mi?
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-17
77/MURSELÂT-17: Sonra diğerlerini (arkadan gelenleri) de onlara tâbî kılarız.
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-18
77/MURSELÂT-18: Mücrimlere işte böyle yaparız.
Kur'an Dinle: 77/MURSELÂT-19
77/MURSELÂT-19: İzin günü yalanlayanların vay haline.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: