Noble Qur'an (Juz-29, halaman-566), Al-Qalam 44-52, Al-Haqqah 1-8

Noble Qur'an » Juz-29 » halaman-566
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Qalam: 68/Al-Qalam-44, 68/Al-Qalam-45, 68/Al-Qalam-46, 68/Al-Qalam-47, 68/Al-Qalam-48, 68/Al-Qalam-49, 68/Al-Qalam-50, 68/Al-Qalam-51, 68/Al-Qalam-52, Al-Haqqah: 69/Al-Haqqah-1, 69/Al-Haqqah-2, 69/Al-Haqqah-3, 69/Al-Haqqah-4, 69/Al-Haqqah-5, 69/Al-Haqqah-6, 69/Al-Haqqah-7, 69/Al-Haqqah-8, Noble Qur'an, Juz-29, halaman-566, Al-Qalam 44-52, Al-Haqqah 1-8
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-44
68/Al-Qalam-44: Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui,
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-45
68/Al-Qalam-45: dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-46
68/Al-Qalam-46: Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-47
68/Al-Qalam-47: Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-48
68/Al-Qalam-48: Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-49
68/Al-Qalam-49: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-50
68/Al-Qalam-50: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-51
68/Al-Qalam-51: Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila".
Dengar Quran: 68/Al-Qalam-52
68/Al-Qalam-52: Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.

Al-Haqqah

Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-1
69/Al-Haqqah-1: Hari kiamat,
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-2
69/Al-Haqqah-2: apakah hari kiamat itu?
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-3
69/Al-Haqqah-3: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-4
69/Al-Haqqah-4: Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-5
69/Al-Haqqah-5: Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-6
69/Al-Haqqah-6: Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-7
69/Al-Haqqah-7: yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).
Dengar Quran: 69/Al-Haqqah-8
69/Al-Haqqah-8: Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: