Al-Mulk 13-26, Noble Qur'an (Juz-29, halaman-563)

Noble Qur'an » Juz-29 » halaman-563
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Mulk: 67/Al-Mulk-13, 67/Al-Mulk-14, 67/Al-Mulk-15, 67/Al-Mulk-16, 67/Al-Mulk-17, 67/Al-Mulk-18, 67/Al-Mulk-19, 67/Al-Mulk-20, 67/Al-Mulk-21, 67/Al-Mulk-22, 67/Al-Mulk-23, 67/Al-Mulk-24, 67/Al-Mulk-25, 67/Al-Mulk-26, Noble Qur'an, Juz-29, halaman-563, Al-Mulk 13-26
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-13
67/Al-Mulk-13: Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-14
67/Al-Mulk-14: Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-15
67/Al-Mulk-15: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-16
67/Al-Mulk-16: Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?,
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-17
67/Al-Mulk-17: atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku?
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-18
67/Al-Mulk-18: Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasul-Nya). Maka alangkah hebatnya kemurkaan-Ku.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-19
67/Al-Mulk-19: Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-20
67/Al-Mulk-20: Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah Yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-21
67/Al-Mulk-21: Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-22
67/Al-Mulk-22: Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-23
67/Al-Mulk-23: Katakanlah: "Dialah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-24
67/Al-Mulk-24: Katakanlah: "Dialah Yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-lah kamu kelak dikumpulkan".
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-25
67/Al-Mulk-25: Dan mereka berkata: "Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?"
Dengar Quran: 67/Al-Mulk-26
67/Al-Mulk-26: Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan".
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: