ал-Инсан-3, Сура 76-Човекът (ал-Инсан) стих-3

76/ал-Инсан-3: И наистина Ние го напътихме по пътя ( водещ към Аллах). Вече той­ ще избере дали да стане от признателните (като пожелае Лика на Аллах) или да стане от хулещите (като не пожелае Лика на Аллах). (българската транслитерация: Инна хeдeйнахус сeбилe имма шакирeн уe имма кeфура(кeфурeн).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Инсан-3
Сура 76-Човекът (ал-Инсан) стих-3

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا
българската транслитерация: Инна хeдeйнахус сeбилe имма шакирeн уe имма кeфура(кeфурeн).
И наистина Ние го напътихме по пътя ( водещ към Аллах). Вече той­ ще избере дали да стане от признателните (като пожелае Лика на Аллах) или да стане от хулещите (като не пожелае Лика на Аллах).ал-Инсан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: