ат-Тарик-8, Сура 86-Вечерницата (ат-Тарик) стих-8

86/ат-Тарик-8: И наистина е способен Той (Аллах) да го върне (човека) отново към живота (отново да го съживи). (българската транслитерация: Иннeху aля рeдж’ъхи лe кадир(кадирун).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ат-Тарик-8
Сура 86-Вечерницата (ат-Тарик) стих-8

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ
българската транслитерация: Иннeху aля рeдж’ъхи лe кадир(кадирун).
И наистина е способен Той (Аллах) да го върне (човека) отново към живота (отново да го съживи).ат-Тарик: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: