ал-Имран 101-108, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-63)

ал-Имран: 3/ал-Имран-101, 3/ал-Имран-102, 3/ал-Имран-103, 3/ал-Имран-104, 3/ал-Имран-105, 3/ал-Имран-106, 3/ал-Имран-107, 3/ал-Имран-108, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-63, ал-Имран 101-108
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-101
3/ал-Имран-101: И как не вярвате, когато ви биват четени знаменията на Аллах и сред вас е Неговият Пратеник? А който се привърже здраво към Аллах, той вече е напътен по правия път, водещ към Аллах.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-102
3/ал-Имран-102: О, вярващи, бъдете притежатели на най-висша степен на таква към Аллах. Бойте се да не ви настигне смъртта преди да сте се отдали (на Аллах)!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-103
3/ал-Имран-103: И се хванете всички здраво за въжето на Аллах, и не се разделяйте, и помнете благодатта на Аллах към вас, когато бяхте врагове (един на друг), а Той помири сърцата ви и станахте братя чрез Неговата благодат! И бяхте върху ръба на ров от огън, а Той ви спаси от него. Така Аллах ви разкрива Своите знамения, надявайки се да се напътите към Него.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-104
3/ал-Имран-104: И нека сред вас да има общност (от духовни учители), която да зове към благото и да повелява доброто и да възбранява порицаваното! То тези са сполучилите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-105
3/ал-Имран-105: И не бъдете като онези, които се разединиха и заспориха, след като при тях дойдоха ясните знамения! За тях има огромно мъчение
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-106
3/ал-Имран-106: В този Ден, някои лица ще побелеят и някои ще почернеят. А онези, чиито лица почернеят, (ще им се каже): “Нима се отрекохте, след като повярвахте? Вкусете тогава мъчението заради своето неверие!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-107
3/ал-Имран-107: А онези, чиито лица побелеят, те ще са в милостта на Аллах, и те в нея ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-108
3/ал-Имран-108: Тези са знаменията на Аллах, четем ти ги с истината. И Аллах не иска гнет за световете.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: