ал-Имран 174-180, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-73)

ал-Имран: 3/ал-Имран-174, 3/ал-Имран-175, 3/ал-Имран-176, 3/ал-Имран-177, 3/ал-Имран-178, 3/ал-Имран-179, 3/ал-Имран-180, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-73, ал-Имран 174-180
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-174
3/ал-Имран-174: И така се завърнаха с обилие и благодат от Аллах. Зло не ги докосна и следваха благоволението на Аллах.И Аллах е владетел на великата благодат.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-175
3/ал-Имран-175: Именно сатаната плаши така своите приближени. И не се страхувайте от тях, а се страхувайте (единствено) от Мен, ако сте вярващи!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-176
3/ал-Имран-176: И да не те наскърбяват онези, които се надпреварват в неверието! Те с нищо не ще навредят на Аллах. Аллах иска само да не им отреди дял в отвъдния живот. И за тях има огромно мъчение.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-177
3/ал-Имран-177: Онези, които купуват неверието срещу вярата, с нищо не ще навредят на Аллах. За тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-178
3/ал-Имран-178: Неверниците да не смятат, че като удължаваме живота им, това е добро за тях. Удължаваме им го само за да увеличават греховете си. И за тях има унизително мъчение.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-179
3/ал-Имран-179: Аллах не ще остави вярващите в положението, в което се намирате (истински вярващите и привидно вярващи са в едно), докато не отдели лошия от добрия (докато не се отдели истински вярващия от привидно вярващия). И Аллах не ще ви разкрие неведомото, но Аллах избира от Своите пратеници когото пожелае (разкрива неведомото на този Свой пратеник). В такъв случай, вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници! И ако повярвате и станете притежатели на таква, за вас има голяма награда.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-180
3/ал-Имран-180: И да не смятат скъперниците, че благодатта, която Аллах им е дал, е добро за тях! Не, тя е зло за тях. В Деня на възкресението ще им бъде надянато на врата онова, за което се скъпяха. На Аллах е наследството на небесата и на земята. Сведущ е Аллах за вашите дела.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: