ал-Имран 195-200, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-76)

ал-Имран: 3/ал-Имран-195, 3/ал-Имран-196, 3/ал-Имран-197, 3/ал-Имран-198, 3/ал-Имран-199, 3/ал-Имран-200, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-76, ал-Имран 195-200
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-195
3/ал-Имран-195: А техният Господ им отвърна на молитвите им: “Не ще погубя деяние на никого от вас, нито на мъж, нито на жена, ­ вие сте един от друг. А онези, които участваха в преселението и бяха прогонени от домовете им и бяха мъчени по Моя път, и се сражаваха, и ги убиваха, от тях ще отмахна лошите им постъпки и ще ги въведа в Градините, сред които реки текат, като ­ награда от Аллах. И при Аллах е най-прекрасната награда.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-196
3/ал-Имран-196: Да не те мами оживлението на неверниците по земята ­
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-197
3/ал-Имран-197: (Това е) кратко наслаждение, после мястото им е Адът. Колко лоша постеля е той!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-198
3/ал-Имран-198: Ала за онези, които се боят да не изгубят милостта на своя Господ, са Градините, сред които реки текат, там ще пребивават вечно, и ­ за тях има и угощение от Аллах. А при Аллах е най-доброто за праведниците.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-199
3/ал-Имран-199: И наистина има такива от дарените с Писанието, които вярват в Аллах и в низпосланото на вас, и в низпосланото на тях, смирени пред Аллах. Те не продават знаменията на Аллах на никаква цена. Те имат наградата си при своя Господ. И Аллах бързо прави равносметка.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-200
3/ал-Имран-200: О, вярващи (желаещи в земния живот да отдадат духа си на Аллах), бъдете търпеливи и станете притежатели на търпението, и осъществявайте връзка, и се бойте от Аллах (да не изгубите милостта Му), надявайки се така да сполучите!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: