ан-Ниса 1-6, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-77)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-1, 4/ан-Ниса-2, 4/ан-Ниса-3, 4/ан-Ниса-4, 4/ан-Ниса-5, 4/ан-Ниса-6, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-77, ан-Ниса 1-6
direction_left
direction_right

ан-Ниса

Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-1
4/ан-Ниса-1: О, хора, бъдете притежатели на таква към своя Господ (бойте се да не изгубите милостта Му). Той е, който ви сътвори от една плът (от плътта на Адам) и сътвори от него съпругата му, и от двамата намножи мъже и жени. И бойте се да не изгубите милостта на Аллах, с Чието име се умолявате един друг, и се пазете от престъпване при родствените си отношения! Наистина Аллах е наблюдател над вас.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-2
4/ан-Ниса-2: И давайте на сираците заслуженото им, и не подменяйте доброто (позволеното) с лошото (забраненото), и не поглъщайте тяхното като го прибавите към вашето! Това наистина е голямо прегрешение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-3
4/ан-Ниса-3: И ако ви е страх, по отношение на справедливостта ви към сираците, встъпвайте в брак (с позволените ви) с две, три, четири от онези жени, които харесвате. Но ако ви е страх, че няма да сте справедливи - към тях, тогава се задоволете само с една или с това, което ви е под ръка (слугиня). Това е по-правилното за вас, за да не се отклоните от справедливостта.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-4
4/ан-Ниса-4: И давайте на жените отплатата им от сърце! А ако доброволно ви отстъпят част от нея, тогава яжте спокойно от нея!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-5
4/ан-Ниса-5: И не давайте на несъзнаващите своето, което Аллах е сторил опора за вас, но ги хранете от тях и ги обличайте, и им говорете благи думи!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-6
4/ан-Ниса-6: И изпитвайте сираците, докато станат на възраст за брак и ако се уверите, че вече са достатъчно зрели, предайте им тяхнотo. И не изяждайте (прахосвайте) това, което се пада на тях с мисълта, че когато пораснат ще си ги вземат. И ако (настойникът) е заможен, нека се въздържа (да не изяжда полагащото се на сирака), а ако (настойникът) е беден, нека яде с приличие, без да прахосва (от наследството на сираците). И когато настъпи времето да им предадете тяхното, да има свидетели. Достатъчен е Аллах да потърси сметка.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: