ал-Имран 141-148, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-68)

ал-Имран: 3/ал-Имран-141, 3/ал-Имран-142, 3/ал-Имран-143, 3/ал-Имран-144, 3/ал-Имран-145, 3/ал-Имран-146, 3/ал-Имран-147, 3/ал-Имран-148, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-68, ал-Имран 141-148
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-141
3/ал-Имран-141: (Това) е, за да пречисти Аллах повярвалите и да съкруши неверниците.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-142
3/ал-Имран-142: Или смятате да влезете в Рая, преди Аллах с изпитание да е узнал кои от вас се борят и кои са търпеливите?
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-143
3/ал-Имран-143: И желаехте смъртта (по пътя на Аллах), преди да я срещнете. Но вече я видяхте (станахте свидетели), и (всъщност) това и очаквахте.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-144
3/ал-Имран-144: Мохамед е само един Пратеник, и преди него преминаха пратеници. Сега, ако той е умре или бъде убит, нима вие ще се отвърнете? А който се отвърне, той не ще навреди с нищо на Аллах. И Аллах скоро ще въздаде на признателните.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-145
3/ал-Имран-145: Никой не умира, освен с позволението на Аллах. Тя (смъртта) е с предписан срок. Който иска наградата на земния живот, Ние му даряваме от него, а който иска наградата на отвъдния, Ние му даряваме от него. И скоро ще въздадем на признателните.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-146
3/ал-Имран-146: И заедно с много от пророците се сражаваха и множество мъдреци, но те не изнемощяха от онова, което ги сполетя по пътя на Аллах, и не проявиха слабост, и не се огъваха. Аллах наистина обича търпеливите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-147
3/ал-Имран-147: Думите им бяха само да кажат: “Господи наш, опрости греховете ни и нашата невъздържаност в делата, и укрепи нашите стъпки, и ни помогни срещу неверниците!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-148
3/ал-Имран-148: И така въздаде им Аллах наградата на земния живот, и прекрасната награда на отвъдния.И Аллах обича благодетелните.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: