ан-Ниса 20-23, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-81)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-20, 4/ан-Ниса-21, 4/ан-Ниса-22, 4/ан-Ниса-23, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-81, ан-Ниса 20-23
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-20
4/ан-Ниса-20: А ако пожелаете на мястото на една съпруга да вземете друга и сте дали голямо богатство на първата, не взимайте обратно нищо от това, което сте дали! Нима (това, което сте дали) ще го вземете с измама и явен грях?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-21
4/ан-Ниса-21: И как ще го вземете, след като се отдадохте един на друг и те получиха от вас твърд обет?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-22
4/ан-Ниса-22: И не встъпвайте в брак с жените, за които са се женили бащите ви, освен което е било преди. Това е непристойност, гнусота и мръсен път.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-23
4/ан-Ниса-23: Под възбрана (за женитба) за вас са майките ви, дъщерите ви, сестрите ви, лелите ви, вуйните ви, дъщерите на брата и дъщерите на сестрата, и жените, които са ви кърмили, и сестрите ви по кърмене, и майките на жените ви, и заварените под ваша опека дъщери на жените ви, с които сте сключили брак, а ако все още не сте сключили, -не е прегрешение за вас (да се ожените за тях); и и да съберете две сестри като съпруги на синовете ви, които са ваша плът, освен което е било преди. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: