Al-'Imran 101-108, de Heilige Koran (Djuz'-4, Pagina-63)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-101, 3/Al-'Imran-102, 3/Al-'Imran-103, 3/Al-'Imran-104, 3/Al-'Imran-105, 3/Al-'Imran-106, 3/Al-'Imran-107, 3/Al-'Imran-108, de Heilige Koran, Djuz'-4, Pagina-63, Al-'Imran 101-108
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-101
3/Al-'Imran-101: En hoe zouden jullie ongelovig kunnen zijn, terwijl de Verzen van Allah aan jullie voorgedragen worden, en Zijn Boodschapper onder jullie is? En hij dit (de godsdienst) van Allah stevig vasthoudt wordt zeker naar een recht Pad geleid.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-102
3/Al-'Imran-102: O jullie die geloven, vreest Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als moslims.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-103
3/Al-'Imran-103: En houdt jullie allen stevig vast aan het trouw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld. Gedenkt de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn gunst broeders werden, toen jullie op de rand van de afgrond van de Hel waren en Hij jullie ervan redde. Zo heeft Allah Zijn Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie leiding volgen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-104
3/Al-'Imran-104: En laat er uit jullie een groep voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid en (dit) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die de welslagenden zijn.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-105
3/Al-'Imran-105: En weest niet als degenen die (onderling) verdeeld zijn en gaan redetwisten nadat de duidelijke Tekenen tot hen gekomen zijn. En zij zijn degenen voor wie er een geweldige bestraffing is.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-106
3/Al-'Imran-106: Op die Dag zullen er gezichten wit geworden zijn en zullen er gezichten zwart geworden zijn. En wat betreft degenen wiens gezichten zwart geworden zullen zijn, (hen zal gezegd worden:) "Zijn jullie tot ongeloof vervallen nadat jullie gelovig geworden waren? Proeft dan de bestraffing wegens wat jullie plachten niet te geloven."
Luister Koran: 3/Al-'Imran-107
3/Al-'Imran-107: En wat betreft degenen wiens gezichten wit zullen zijn: zij zullen in de Barmhartigheid van Allah verkeren en zij zullen daarin eeuwig levenden zijn.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-108
3/Al-'Imran-108: Dit zjin de Verzen van Allah: Wij lezen ze jou volgens de Waarheid voor en Allah wil geen onrechtvaardigheid voor de werelden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: