Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-528), ан-Наджм 45-62, ал-Камар 1-7

ан-Наджм: 53/ан-Наджм-45, 53/ан-Наджм-46, 53/ан-Наджм-47, 53/ан-Наджм-48, 53/ан-Наджм-49, 53/ан-Наджм-50, 53/ан-Наджм-51, 53/ан-Наджм-52, 53/ан-Наджм-53, 53/ан-Наджм-54, 53/ан-Наджм-55, 53/ан-Наджм-56, 53/ан-Наджм-57, 53/ан-Наджм-58, 53/ан-Наджм-59, 53/ан-Наджм-60, 53/ан-Наджм-61, 53/ан-Наджм-62, ал-Камар: 54/ал-Камар-1, 54/ал-Камар-2, 54/ал-Камар-3, 54/ал-Камар-4, 54/ал-Камар-5, 54/ал-Камар-6, 54/ал-Камар-7, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-528, ан-Наджм 45-62, ал-Камар 1-7
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-45
53/ан-Наджм-45: И наистина Той създава двойките мъжко и женско.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-46
53/ан-Наджм-46: От капка сперма, когато се изхвърли (в утробата).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-47
53/ан-Наджм-47: И наистина Негово е и повторното сътворяване.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-48
53/ан-Наджм-48: И наистина Той дарява богатство и удовлетворение.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-49
53/ан-Наджм-49: И Той е Господът на (звездата) Сириус.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-50
53/ан-Наджм-50: И Той погуби древните адити.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-51
53/ан-Наджм-51: И самудяните, и не остави никого от тях.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-52
53/ан-Наджм-52: И също и народа на Нух (Ной) преди, а те бяха още по-угнетяващи и престъпващи.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-53
53/ан-Наджм-53: И опустошената област (Джибрил (Гавраил) я издигна на небето и я (спусна) срина в дън земя.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-54
53/ан-Наджм-54: И вече тя (тази общност) бе завладяна (от мъчението), и то какво завладяване!
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-55
53/ан-Наджм-55: Тогава от кои блага на твоя Господ се съмняваш?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-56
53/ан-Наджм-56: И този е предупредител, подобен на предишните предупредители.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-57
53/ан-Наджм-57: Наближаващото наближи.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-58
53/ан-Наджм-58: Никой, освен Аллах не ще го разкрие.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-59
53/ан-Наджм-59: Нима на тази вест се чудите?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-60
53/ан-Наджм-60: И се смеете, а не плачете.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-61
53/ан-Наджм-61: И нехайно се забавлявате?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-62
53/ан-Наджм-62: Вече сведете чела до земята пред Аллах и на Него бъдете раби!

ал-Камар

Слушайте Коран: 54/ал-Камар-1
54/ал-Камар-1: Наближи Часът и се разцепи Луната.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-2
54/ал-Камар-2: А те, видят ли знамение се отдръпват и казват: “Това е само продължителна магия”.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-3
54/ал-Камар-3: И отрекоха, и последваха пороците на душите си. Но всяко дело има край.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-4
54/ал-Камар-4: И кълна се, че при тях дойдоха вести, които да ги възпрат.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-5
54/ал-Камар-5: (Тези вести са) изпълнени с мъдрост (поука). ­Въпреки това, от предупрежденията нямаше полза.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-6
54/ал-Камар-6: Затова се отвърни от тях! И в този ден зовящият ще ги призове към нещо ужасно.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-7
54/ал-Камар-7: С уплашен поглед ще излязат от гробовете си и ще са като пръснати скакалци.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: