Kur'ân-ı Kerim (Cüz-27, Sayfa-528), NECM 45-62, KAMER 1-7

NECM: 53/NECM-45, 53/NECM-46, 53/NECM-47, 53/NECM-48, 53/NECM-49, 53/NECM-50, 53/NECM-51, 53/NECM-52, 53/NECM-53, 53/NECM-54, 53/NECM-55, 53/NECM-56, 53/NECM-57, 53/NECM-58, 53/NECM-59, 53/NECM-60, 53/NECM-61, 53/NECM-62, KAMER: 54/KAMER-1, 54/KAMER-2, 54/KAMER-3, 54/KAMER-4, 54/KAMER-5, 54/KAMER-6, 54/KAMER-7, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-27, Sayfa-528, NECM 45-62, KAMER 1-7
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 53/NECM-45
53/NECM-45: Ve muhakkak ki O, erkek ve dişi çiftler yarattı.
Kur'an Dinle: 53/NECM-46
53/NECM-46: Meni akıtıldığı zaman, bir nutfeden (bir damladan).
Kur'an Dinle: 53/NECM-47
53/NECM-47: Ve muhakkak ki, bundan sonraki neş’et (ikinci dirilme) O’na aittir.
Kur'an Dinle: 53/NECM-48
53/NECM-48: Ve muhakkak ki O, zengin eden ve varlıklı kılan O’dur.
Kur'an Dinle: 53/NECM-49
53/NECM-49: Ve muhakkak ki, Şira’nın (Şira Yıldızı’nın) Rabbi O’dur.
Kur'an Dinle: 53/NECM-50
53/NECM-50: Ve muhakkak ki, evvelki Âd (halkını) helâk etti.
Kur'an Dinle: 53/NECM-51
53/NECM-51: Ve Semud’u (da helâk etti). Böylece (onları) bâki kılmadı (geriye kimseyi bırakmadı).
Kur'an Dinle: 53/NECM-52
53/NECM-52: Ve daha önce de Nuh (A.S)’ın kavmini (helâk etti). Muhakkak ki onlar, daha zalim ve daha azgındılar.
Kur'an Dinle: 53/NECM-53
53/NECM-53: Ve alt üst edilen beldeyi, (Cebrail (A.S) göğe kaldırıp) yerin dibine geçirdi.
Kur'an Dinle: 53/NECM-54
53/NECM-54: Artık onu (o kavmi) kaplayan (azap) kapladı ama ne kaplama!
Kur'an Dinle: 53/NECM-55
53/NECM-55: O halde Rabbinin hangi ni’metlerinden şüphe ediyorsun?
Kur'an Dinle: 53/NECM-56
53/NECM-56: Bu nezir, evvelki nezirlerden bir nezirdir.
Kur'an Dinle: 53/NECM-57
53/NECM-57: Yaklaşan, yaklaştı.
Kur'an Dinle: 53/NECM-58
53/NECM-58: Onu, Allah’tan başka keşfedecek yoktur.
Kur'an Dinle: 53/NECM-59
53/NECM-59: Yoksa bu söz size acayip mi geldi?
Kur'an Dinle: 53/NECM-60
53/NECM-60: Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz.
Kur'an Dinle: 53/NECM-61
53/NECM-61: Ve siz, gafletle eğlenceye dalanlarsınız.
Kur'an Dinle: 53/NECM-62
53/NECM-62: Artık Allah’a secde edin ve (O’na) kul olun!

KAMER

Kur'an Dinle: 54/KAMER-1
54/KAMER-1: Saat yaklaştı ve Kamer (Ay) yarıldı.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-2
54/KAMER-2: Ve onlar, bir mucize görseler, yüz çevirirler. Ve bu “Sürekli bir sihirdir.” derler.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-3
54/KAMER-3: Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tâbî oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-4
54/KAMER-4: Ve andolsun ki onlara, içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-5
54/KAMER-5: (Bu haberler), son derece baliğ (açık) hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-6
54/KAMER-6: Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi, (onları) korkunç dehşetli bir şeye çağıracak.
Kur'an Dinle: 54/KAMER-7
54/KAMER-7: Kabirlerden, gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar, etrafa yayılan çekirgeler gibidir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: