RAHMÂN 41-67, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-27, Sayfa-533)

RAHMÂN: 55/RAHMÂN-41, 55/RAHMÂN-42, 55/RAHMÂN-43, 55/RAHMÂN-44, 55/RAHMÂN-45, 55/RAHMÂN-46, 55/RAHMÂN-47, 55/RAHMÂN-48, 55/RAHMÂN-49, 55/RAHMÂN-50, 55/RAHMÂN-51, 55/RAHMÂN-52, 55/RAHMÂN-53, 55/RAHMÂN-54, 55/RAHMÂN-55, 55/RAHMÂN-56, 55/RAHMÂN-57, 55/RAHMÂN-58, 55/RAHMÂN-59, 55/RAHMÂN-60, 55/RAHMÂN-61, 55/RAHMÂN-62, 55/RAHMÂN-63, 55/RAHMÂN-64, 55/RAHMÂN-65, 55/RAHMÂN-66, 55/RAHMÂN-67, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-27, Sayfa-533, RAHMÂN 41-67
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-41
55/RAHMÂN-41: Mücrimler (suçlular) simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-42
55/RAHMÂN-42: O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz?
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-43
55/RAHMÂN-43: İşte bu, mücrimlerin yalanladığı cehennem.
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-44
55/RAHMÂN-44: Onunla (cehennemle) kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar.
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-45
55/RAHMÂN-45: O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz?
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-46
55/RAHMÂN-46: Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır.
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-47
55/RAHMÂN-47: O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz?
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-48
55/RAHMÂN-48: İkisi de fenlere (bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara) sahiptir.
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-49
55/RAHMÂN-49: O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz?
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-50
55/RAHMÂN-50: İkisinde de akan iki pınar vardır.
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-51
55/RAHMÂN-51: O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz?
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-52
55/RAHMÂN-52: İkisinde de (iki cennette de) bütün meyvelerden iki çift vardır.
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-53
55/RAHMÂN-53: O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz?
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-54
55/RAHMÂN-54: Astarları kalın ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri (cennet ehline) yakındır.
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-55
55/RAHMÂN-55: O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz?
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-56
55/RAHMÂN-56: Onlarda (iki cennette de) bakışlarını (yalnız eşlerine) hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır.
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-57
55/RAHMÂN-57: O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz?
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-58
55/RAHMÂN-58: Onlar sanki yakut ve mercan gibidir.
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-59
55/RAHMÂN-59: O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz?
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-60
55/RAHMÂN-60: İhsanın, ihsandan başka mükâfatı var mı ki (olabilir mi)?
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-61
55/RAHMÂN-61: O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz?
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-62
55/RAHMÂN-62: Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır.
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-63
55/RAHMÂN-63: O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz?
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-64
55/RAHMÂN-64: İkisi de (iki cennet de) yemyeşildir.
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-65
55/RAHMÂN-65: O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz?
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-66
55/RAHMÂN-66: İkisinde de (iki cennette de) devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır.
Kur'an Dinle: 55/RAHMÂN-67
55/RAHMÂN-67: O halde siz (insan ve cin toplumu), Rabbinizin hangi ni’metlerini yalanlıyorsunuz?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: