ар-Рахман 41-67, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-533)

ар-Рахман: 55/ар-Рахман-41, 55/ар-Рахман-42, 55/ар-Рахман-43, 55/ар-Рахман-44, 55/ар-Рахман-45, 55/ар-Рахман-46, 55/ар-Рахман-47, 55/ар-Рахман-48, 55/ар-Рахман-49, 55/ар-Рахман-50, 55/ар-Рахман-51, 55/ар-Рахман-52, 55/ар-Рахман-53, 55/ар-Рахман-54, 55/ар-Рахман-55, 55/ар-Рахман-56, 55/ар-Рахман-57, 55/ар-Рахман-58, 55/ар-Рахман-59, 55/ар-Рахман-60, 55/ар-Рахман-61, 55/ар-Рахман-62, 55/ар-Рахман-63, 55/ар-Рахман-64, 55/ар-Рахман-65, 55/ар-Рахман-66, 55/ар-Рахман-67, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-533, ар-Рахман 41-67
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-41
55/ар-Рахман-41: Престъпниците ще бъдат разпознати по техния белег. И така ще бъдат хванати за перчема и за краката.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-42
55/ар-Рахман-42: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-43
55/ар-Рахман-43: Това е Адът, който престъпниците взимаха за лъжа.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-44
55/ар-Рахман-44: Те ще обикалят между него и врящата, кипящата вода.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-45
55/ар-Рахман-45: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-46
55/ар-Рахман-46: А за онези, които се страхуваха от своя Господ, има две Градини на Рая.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-47
55/ар-Рахман-47: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-48
55/ар-Рахман-48: И двете са окичени (с художествено красиви дървета).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-49
55/ар-Рахман-49: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-50
55/ар-Рахман-50: И в двете два извора текат.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-51
55/ар-Рахман-51: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-52
55/ар-Рахман-52: И там (и в двата рая) има от всеки плод по два вида.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-53
55/ар-Рахман-53: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-54
55/ар-Рахман-54: Облегнати са върху килими с подплата от коприна. И плодовете на двете градини ще са близо до тях (за обитателите на рая).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-55
55/ар-Рахман-55: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-56
55/ар-Рахман-56: Има там жени с целомъдрен поглед, недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-57
55/ар-Рахман-57: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-58
55/ар-Рахман-58: Те сякаш са като рубини и корали.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-59
55/ар-Рахман-59: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-60
55/ар-Рахман-60: Нима въздаянието за добрината е (може да е) друго, освен добрина?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-61
55/ар-Рахман-61: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-62
55/ар-Рахман-62: И освен тях има още две райски градини.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-63
55/ар-Рахман-63: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-64
55/ар-Рахман-64: И двете са тъмнозелени.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-65
55/ар-Рахман-65: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-66
55/ар-Рахман-66: И в тях има два бликащи извора.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-67
55/ар-Рахман-67: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: