ан-Наджм 27-44, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-527)

ан-Наджм: 53/ан-Наджм-27, 53/ан-Наджм-28, 53/ан-Наджм-29, 53/ан-Наджм-30, 53/ан-Наджм-31, 53/ан-Наджм-32, 53/ан-Наджм-33, 53/ан-Наджм-34, 53/ан-Наджм-35, 53/ан-Наджм-36, 53/ан-Наджм-37, 53/ан-Наджм-38, 53/ан-Наджм-39, 53/ан-Наджм-40, 53/ан-Наджм-41, 53/ан-Наджм-42, 53/ан-Наджм-43, 53/ан-Наджм-44, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-527, ан-Наджм 27-44
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-27
53/ан-Наджм-27: Несъмнено онези, които не вярват в отвъдното (в достигането на Духа им до Аллах и в Съдния ден), назовават ангелите с женски имена.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-28
53/ан-Наджм-28: И те нямат знание за това (относно ангелите). Те следват само догадката. Ала догадката с нищо не помага относно Истината от Създателя.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-29
53/ан-Наджм-29: И се отдръпни вече от онзи, който се отвръща от прославянето (споменаването) на Аллах, и пожелава само земния живот.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-30
53/ан-Наджм-30: Само до това могат да достигнали те от знанието. И твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и кой е напътеният към Него.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-31
53/ан-Наджм-31: И за Аллах е всичко и на небесата, и на земята, за да въздаде на злосторниците за деянията им и за да въздаде на благодетелните с по-прекрасното.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-32
53/ан-Наджм-32: Те са онези, които се предпазват от големите грехове и скверностите, освен малките провинения. Твоят Господ е Щедрият в опрощението. Той най-добре ви знае. Сътвори ви от земна пръст, а вие бяхте зародиши в утробите на майките ви. Така че не самохвалствайте, че сте пречистили душите си! Най-добре Той знае кой от вас е притежател на таква (кой от вас се бои да не изгуби милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-33
53/ан-Наджм-33: Видя ли онзи, който се отвърна (от Аллах)?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-34
53/ан-Наджм-34: Даде много малко и му се присвиди (отказа се).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-35
53/ан-Наджм-35: Нима той има знание за неведомото и го вижда?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-36
53/ан-Наджм-36: Или не бе известен за онова, което е в свитъците на Муса (Моисей)?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-37
53/ан-Наджм-37: И Ибрахим (Авраам), който изпълни (повелите на Аллах).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-38
53/ан-Наджм-38: И наистина никой прегрешил не ще носи греха на друг.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-39
53/ан-Наджм-39: И за човека няма друго, освен да работи (да се старае).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-40
53/ан-Наджм-40: И старанието му ще бъде видяно скоро.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-41
53/ан-Наджм-41: И после напълно ще му се въздаде това, което е заслужил.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-42
53/ан-Наджм-42: И завръщането на края несъмнено е към Господа.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-43
53/ан-Наджм-43: И наистина Той поражда смеха и плача.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-44
53/ан-Наджм-44: И наистина Той съживява и умъртвява.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: