ал-Камар 8-27, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-529)

ал-Камар: 54/ал-Камар-8, 54/ал-Камар-9, 54/ал-Камар-10, 54/ал-Камар-11, 54/ал-Камар-12, 54/ал-Камар-13, 54/ал-Камар-14, 54/ал-Камар-15, 54/ал-Камар-16, 54/ал-Камар-17, 54/ал-Камар-18, 54/ал-Камар-19, 54/ал-Камар-20, 54/ал-Камар-21, 54/ал-Камар-22, 54/ал-Камар-23, 54/ал-Камар-24, 54/ал-Камар-25, 54/ал-Камар-26, 54/ал-Камар-27, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-529, ал-Камар 8-27
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-8
54/ал-Камар-8: Забързани към зовящия, неверниците ще кажат: “Това е един много тежък ден”.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-9
54/ал-Камар-9: Преди тях народът на Нух (Ной) също отрече. Отрекоха Нашия раб (Ной) и казаха: “Той е луд!” и бе прогонен с крясъци.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-10
54/ал-Камар-10: И накрая призова той своя Господ: “Наистина аз съм победен, помогни ми и вземи отмъщение”.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-11
54/ал-Камар-11: И така разтворихме Ние вратите на небето за струяща вода.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-12
54/ал-Камар-12: И сторихме да бликнат извори от земята, и водите се срещнаха за предопределена повеля.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-13
54/ал-Камар-13: А него понесохме върху (Ковчега от) дъски.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-14
54/ал-Камар-14: И плаващ пред очите Ни ­мина (Ковчегът), като възнаграждение за онзи, който бе отречен.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-15
54/ал-Камар-15: И оставихме това (Ковчега) за знамение (поука), но има ли кой да се поучи от това?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-16
54/ал-Камар-16: И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-17
54/ал-Камар-17: И кълна се, че сторихме Корана лесен за споменаване и прославяне (името на Аллах), но има ли кой да се поучи?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-18
54/ал-Камар-18: И адитите отричаха. И какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-19
54/ал-Камар-19: Изпратихме срещу тях вихър в ден на непрестанно злочестие.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-20
54/ал-Камар-20: (Такъв вихър) изтръгващ хората, сякаш са стволове на изскубнати фурми.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-21
54/ал-Камар-21: Тогава какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-22
54/ал-Камар-22: И кълна се, че сторихме Корана лесен за споменаване и прославяне (името на Аллах), но има ли кой да се поучи?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-23
54/ал-Камар-23: И самудяните отричаха предупрежденията.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-24
54/ал-Камар-24: И тогава рекоха: “Нима ще последваме човек от нас? Тогава ние ще изпаднем в заблуда и безумие.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-25
54/ал-Камар-25: Нима сред нас на него бе разкрито Поучението? Не, той е само един надменен лъжец”.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-26
54/ал-Камар-26: Утре ще научат кой е надменен лъжец.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-27
54/ал-Камар-27: И изпратихме им Ние женската камила като изпитание за тях. Вече ги наблюдавай и търпи!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: