An-Najm 1-26, de Heilige Koran (Djuz'-27, Pagina-526)

An-Najm: 53/An-Najm-1, 53/An-Najm-2, 53/An-Najm-3, 53/An-Najm-4, 53/An-Najm-5, 53/An-Najm-6, 53/An-Najm-7, 53/An-Najm-8, 53/An-Najm-9, 53/An-Najm-10, 53/An-Najm-11, 53/An-Najm-12, 53/An-Najm-13, 53/An-Najm-14, 53/An-Najm-15, 53/An-Najm-16, 53/An-Najm-17, 53/An-Najm-18, 53/An-Najm-19, 53/An-Najm-20, 53/An-Najm-21, 53/An-Najm-22, 53/An-Najm-23, 53/An-Najm-24, 53/An-Najm-25, 53/An-Najm-26, de Heilige Koran, Djuz'-27, Pagina-526, An-Najm 1-26
direction_left
direction_right

An-Najm

Luister Koran: 53/An-Najm-1
53/An-Najm-1: Bij de ster wanneer zij valt.
Luister Koran: 53/An-Najm-2
53/An-Najm-2: Jullie metgezel (de Profeet) dwaalt niet en hij is niet misleid.
Luister Koran: 53/An-Najm-3
53/An-Najm-3: En hij spreekt niet uit begeerte.
Luister Koran: 53/An-Najm-4
53/An-Najm-4: Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is.
Luister Koran: 53/An-Najm-5
53/An-Najm-5: Een machtige in kracht (Djibrîl) onderwees hem.
Luister Koran: 53/An-Najm-6
53/An-Najm-6: Een bezitter van wijsheid, en hij (Djibrîl) verscheen (in zijn aardse vorm).
Luister Koran: 53/An-Najm-7
53/An-Najm-7: En hij bevond zich aan de hoogste horizon.
Luister Koran: 53/An-Najm-8
53/An-Najm-8: Daarna naderde hij en daalde neer.
Luister Koran: 53/An-Najm-9
53/An-Najm-9: Zodat hij zich op een afstand van twee booglengten (van Moehammad) bevond, of dichterbij.
Luister Koran: 53/An-Najm-10
53/An-Najm-10: Toen openbaarde Hij aan Zijn dienaar wat Hij openbaarde.
Luister Koran: 53/An-Najm-11
53/An-Najm-11: Het hart (van de Profeet) loog niet over wat het zag.
Luister Koran: 53/An-Najm-12
53/An-Najm-12: Willen jullie (veelgodenaanbidders) dan redetwisten over wat hij zag?
Luister Koran: 53/An-Najm-13
53/An-Najm-13: En voorzeker, hij (Moehammad) heeft hem (Djibrîl) bij een andere neerdaling gezien.
Luister Koran: 53/An-Najm-14
53/An-Najm-14: Bij Sidratilmoentaha.
Luister Koran: 53/An-Najm-15
53/An-Najm-15: Daarbij is de Tuin van de Verblijfplaats (het Paradijs).
Luister Koran: 53/An-Najm-16
53/An-Najm-16: Toen de Sidrah omhuld werd door wat hem omhulde.
Luister Koran: 53/An-Najm-17
53/An-Najm-17: Zijn blik week niet en dwaalde niet.
Luister Koran: 53/An-Najm-18
53/An-Najm-18: Voorzeker, hij heeft de grote Tekenen van zijn Heer gezien.
Luister Koran: 53/An-Najm-19
53/An-Najm-19: Zien jullie (veelgodenaanbidders) dan al Lâta en al 'Oezza?
Luister Koran: 53/An-Najm-20
53/An-Najm-20: En al Manât, de andere, de derde?
Luister Koran: 53/An-Najm-21
53/An-Najm-21: Zijn voor jullie de mannen en voor Hem de vrouwen?
Luister Koran: 53/An-Najm-22
53/An-Najm-22: Dat zou een oneerlijke verdeling zijn.
Luister Koran: 53/An-Najm-23
53/An-Najm-23: Het zijn alleen maar namen die jullie hebben verzonnen, jullie en jullie vaderen. Allah heeft daarover geen bewijs neergezonden. Zij volgen niets dan vermoedens en wat de zielen begeren. Voorzeker, er is tot hen van hun Heer de Leiding gekomen.
Luister Koran: 53/An-Najm-24
53/An-Najm-24: Krijgt de mens (alles) wat hij verlangt?
Luister Koran: 53/An-Najm-25
53/An-Najm-25: Aan Allah behoort het laatste (en het Hiernamaals) en het eerste (het wereldse leven).
Luister Koran: 53/An-Najm-26
53/An-Najm-26: En hoeveel Engelen zijn er niet in de hemelen wier voorspraak niets baat, behalve nadat Allah toestemming geeft voor wie Hij wil en voor wie Hem behaagt?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: