Al-Hadid 12-18, de Heilige Koran (Djuz'-27, Pagina-539)

Al-Hadid: 57/Al-Hadid-12, 57/Al-Hadid-13, 57/Al-Hadid-14, 57/Al-Hadid-15, 57/Al-Hadid-16, 57/Al-Hadid-17, 57/Al-Hadid-18, de Heilige Koran, Djuz'-27, Pagina-539, Al-Hadid 12-18
direction_left
direction_right
Luister Koran: 57/Al-Hadid-12
57/Al-Hadid-12: Gedenkt de Dag waarop jij de gelovige mannen en de gelovigen vrouwen ziet. Hun licht straalt vóór hen en rechts van hen. (Er wordt hun gezegd:) "Deze Dag is er een verheugend bericht voor jullie: een Tuin waar onder door de rivieren stromen, (jullie zijn) daarin eeuwig levend. Dat is de geweldige overwinning."
Luister Koran: 57/Al-Hadid-13
57/Al-Hadid-13: Op die Dag zullen de huichelaars en de huichelaarsters tegen degenen die geloven, zeggen: "Wacht op ons en zodat wij jullie licht gebruiken. " Er wordt gezegd: "Gaat terug, naar achteren jullie! Smeekt om licht!" Er zal dan een muur tussen hen worden geplaatst, die een poort heeft: aan de binnenkant is er de Barmhartigheid en aan de buitenkant is er de bestraffing.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-14
57/Al-Hadid-14: Zij (de huichelaars) roepen tot hen (de gelovigen): "Waren wij niet met jullie?" Zij zeggen: '"Welzeker, maar jullie brachten jezelf in verzoeking en jullie wachtten en jullie twijfelden en de ijdele wensen hebben jullie misleid, tot de beschikking van Allah bewaarheid werd. En de verleider (de Satan) heeft jullie van Allah weggeleid.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-15
57/Al-Hadid-15: Op deze Dag, zal er van jullie geen losprijs worden aanvaard, en ook niet van de ongelovigen. Jullie verblijfplaats is de Hel, dat is jullie beschermer. En dat is de slechtste plaats van terugkeer!"
Luister Koran: 57/Al-Hadid-16
57/Al-Hadid-16: Is het voor degenen die geloven nog geen tijd, dat hun harten zich vernederen voor het gedenken van Allah en wat is geopenbaard van de Waarheid (de Koran)? En laten zij niet worden als degenen aan wie de Schrift (de Taurât) voorheen was gegeven. Toen werd de tijd voor hen te lang, zodat hun harten verhardden. En de meesten van hen zijn zwaar zondigen.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-17
57/Al-Hadid-17: Weet dat Allah de aarde doet leven na haar dood. Waarlijk, Wij hebben voor jullie de Tekenen duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie begrijpen.
Luister Koran: 57/Al-Hadid-18
57/Al-Hadid-18: Voorwaar, de mannen die bijdragen geven en de vrouwen die bijdragen geven en Allah een goede lening geven: Hij zal (het) voor hen vermenigvuldigen en voor hen is er een rijke beloning.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: