AHKÂF 29-35, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-26, Sayfa-506)

AHKÂF: 46/AHKÂF-29, 46/AHKÂF-30, 46/AHKÂF-31, 46/AHKÂF-32, 46/AHKÂF-33, 46/AHKÂF-34, 46/AHKÂF-35, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-26, Sayfa-506, AHKÂF 29-35
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-29
46/AHKÂF-29: Cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik, Kur’ân’ı dinlemeleri için. Onun huzuruna geldikleri zaman “Susun, dinleyin!” dediler. Sonra (Kur’ân-ı Kerim okuması) bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-30
46/AHKÂF-30: Onlar: “Ey kavmimiz! Muhakkak ki biz, Hz. Musa’dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden Hakk’a ulaştıran ve Tarîki Mustakîm’e hidayet eden bir kitap dinledik.” dediler.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-31
46/AHKÂF-31: Ey kavmimiz! Allah’ın davetçisine icabet edin. Ve O’na îmân edin ki, sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve sizi elîm azaptan korusun.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-32
46/AHKÂF-32: Ve Allah’ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde (Allah’ı) aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah’tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalâlet içindedirler.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-33
46/AHKÂF-33: Onlar, gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu görmediler mi? Ve O, onları yaratmaktan yorulmaz. Ölüleri diriltmeye kaadirdir. Evet, muhakkak ki O, herşeye kaadirdir.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-34
46/AHKÂF-34: Ve o gün kâfirler ateşe arz olunurlar. Bu gerçek değil mi? (denince): “Evet, Rabbimize andolsun (ki gerçek).” dediler. (Allah): “Öyleyse inkârlarınız sebebiyle azabı tadın.” dedi.
Kur'an Dinle: 46/AHKÂF-35
46/AHKÂF-35: Öyleyse ulûl’azm olan resûller gibi sabret. Ve onlar için acele etme. O gün vaadolundukları şeyi (azabı) gördükleri zaman gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. (Bu) bir tebliğdir. Artık fasıklar topluluğundan başkası helâk edilir mi?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: