MUHAMMED 12-19, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-26, Sayfa-508)

MUHAMMED: 47/MUHAMMED-12, 47/MUHAMMED-13, 47/MUHAMMED-14, 47/MUHAMMED-15, 47/MUHAMMED-16, 47/MUHAMMED-17, 47/MUHAMMED-18, 47/MUHAMMED-19, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-26, Sayfa-508, MUHAMMED 12-19
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-12
47/MUHAMMED-12: Muhakkak ki Allah, âmenû olanları (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) ve salih amel (nefs tezkiye edici ameller) yapanları, altından nehirler akan cennetlere koyar. Ve onlar ki kâfirlerdir, (dünyada) metalanırlar (faydalanırlar) ve hayvanların yediği gibi yerler. Ve ateş, onların mekânıdır.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-13
47/MUHAMMED-13: Nice beldeler, seni çıkardıkları ülkeden daha kuvvetliydi (daha üstündü), onları helâk ettik. O zaman onlar için bir yardımcı yoktu.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-14
47/MUHAMMED-14: Öyleyse Rabbinden beyyine (delil) üzerinde olan kişi, kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve hevalarına tâbî olan kişiler gibi midir?
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-15
47/MUHAMMED-15: Takva sahiplerine vaadedilen cennetin durumu şudur ki; içinde kokusu değişmeyen sudan nehirler, tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet veren şaraptan nehirler ve saf (süzülmüş) baldan nehirler bulunur. Onlar için orada her çeşit meyve bulunur ve (onlar için) Rab’lerinden mağfiret vardır. (Bunların durumu), ateşte devamlı kalacak olan ve hamîm (sıcak kaynar su) içirilen, bu sebeple bağırsakları parçalanan kimsenin durumu gibi midir?
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-16
47/MUHAMMED-16: Ve seni dinleyenlerden bir kısmı, senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilenlere: “Biraz önce (O) ne dedi?” dediler. İşte onlar, Allah’ın, kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tâbî olanlardır.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-17
47/MUHAMMED-17: Ve onlar ki hidayete ermişlerdir, (Allah) onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi.
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-18
47/MUHAMMED-18: Öyleyse “o saatin” gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alâmetleri (işaretleri) gelmiştir. Fakat (o saat) kendilerine geldiği zaman, onlara hatırlatmanın ne (faydası) olur ki?
Kur'an Dinle: 47/MUHAMMED-19
47/MUHAMMED-19: Bu durumda Allah’tan başka İlâh olmadığını bil ve kendi günahların için, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar için mağfiret dile. Ve Allah, sizin dönüşünüzü ve sizin yurdunuzu bilir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: