Muhammad 12-19, de Heilige Koran (Djuz'-26, Pagina-508)

Muhammad: 47/Muhammad-12, 47/Muhammad-13, 47/Muhammad-14, 47/Muhammad-15, 47/Muhammad-16, 47/Muhammad-17, 47/Muhammad-18, 47/Muhammad-19, de Heilige Koran, Djuz'-26, Pagina-508, Muhammad 12-19
direction_left
direction_right
Luister Koran: 47/Muhammad-12
47/Muhammad-12: Voorwaar, Allah zal degenen die geloven en goede werken verrichten doen binnengaan in Tuinen (het Paradijs) waar onderdoor de rivieren stromen, terwijl degenen die ongelovig zijn (van het wereldse leven) genieten en eten zoals het vee eet. De Hel zal hun verblijfplaats zijn.
Luister Koran: 47/Muhammad-13
47/Muhammad-13: En hoeveel steden zijn er niet sterker dan de stad die jou (O Moehammad) heeft verdreven? Wij hebben hen vernietigd en er was geen helper voor hen.
Luister Koran: 47/Muhammad-14
47/Muhammad-14: Is hij die zich op een duidelijk bewijs van zijn Heer beroept, gelijk aan degene wiens slechte daden schoonschijnend zijn gemaakt (door de Satan) en die zijn begeerten volgt?
Luister Koran: 47/Muhammad-15
47/Muhammad-15: Is het (geluk van) het Paradijs dat aan de Moettaqôen beloofd is, waarin rivieren zijn met versblijvend water, en van melk waarvan de smaak niet verandert, en rivieren van Khamr, als een genieting voor hen die drinken, en rivieren van zuivere honing, en waarin voor hen allerlei vruchten zijn en vergeving van hun Heer; gelijk (aan de ellende van) hen die eeuwig levenden in de Hel zijn, in wie kokend water wordt gegoten, dat hun ingewanden dan aan stukken snijdt?
Luister Koran: 47/Muhammad-16
47/Muhammad-16: En onder hen zijn er die naar jou luisteren; maar wanneer zij bij jou weggaan, zeggen zij tot degenen aan wie de kennis is gegeven (de metgezellen van de Profeet): "Wat zei hij daarnet?" Zij zijn degenen wiens harten Allah heeft verzegeld en die hun begeerten volgen.
Luister Koran: 47/Muhammad-17
47/Muhammad-17: Maar degenen die de Leiding volgden: Hij vermeerderde hun Leiding en Hij gaf hun hun vrees (voor Hem).
Luister Koran: 47/Muhammad-18
47/Muhammad-18: Zij (de ongelovigen) wachten slechts op het Uur dat plotseling tot hen zal komen. Voorzeker, de Tekenen ervan zijn al gekomen. Hoe kunnen zij wanneer (het Uur) tot hen komt, dan nog hun vermaning krijgen?
Luister Koran: 47/Muhammad-19
47/Muhammad-19: Weet dat er geen god is dan Allah en vraag om vergeving voor jouw zonden en voor (de zonden van) de gelovige mannen en de gelovige vrouwen. En Allah kent jullie bezigheden (op aarde) en jullie verblijfplaats (in het Hiernamaals).
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: