Al-Ahqaf 6-14, de Heilige Koran (Djuz'-26, Pagina-503)

Al-Ahqaf: 46/Al-Ahqaf-6, 46/Al-Ahqaf-7, 46/Al-Ahqaf-8, 46/Al-Ahqaf-9, 46/Al-Ahqaf-10, 46/Al-Ahqaf-11, 46/Al-Ahqaf-12, 46/Al-Ahqaf-13, 46/Al-Ahqaf-14, de Heilige Koran, Djuz'-26, Pagina-503, Al-Ahqaf 6-14
direction_left
direction_right
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-6
46/Al-Ahqaf-6: En wanneer de mensheid bijeengebracht wordt, zullen zij voor hen vijanden worden en zullen zij hun aanbidding verwerpen.
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-7
46/Al-Ahqaf-7: En wanneer Onze duidelijke Verzen aan hen worden voorgedragen, dan zeggen degenen die ongelovig zijn over de Waarheid (de Koran) wanneer die tot hen komt: "Dit is duidelijke tovenarij."
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-8
46/Al-Ahqaf-8: Of zeggen zij dat hij hem (de Koran) heeft verzonnen? Zeg: "Als ik hem had verzonnen, dan zouden jullie geen enkele macht hebben om mij tegen Allah te beschermen. Hij weet het best waarover jullie zo uitvoerig praten. Hij is voldoende als Getuige tussen mij en jullie, en Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige."
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-9
46/Al-Ahqaf-9: Zeg: "Ik ben niet iemand die (iets afwijkends) toevoegt onder de Boodschappers. En ik weet niet wat mij en jullie zal worden aangedaan. Ik volg slechts wat aan mij geopenbaard is. En ik ben slechts een duidelijke waarschuwer."
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-10
46/Al-Ahqaf-10: Zeg: "Wat denken jullie? Als hij (de Koran) van Allah afkomstig is en jullie wijzen hen af, terwijl er een getuige van de Kinderen van Israël over het overeenkomstige ervan is die er in geloofde, en jullie waren hoogmoedig (dan zijn jullie toch onrechtvaardigen?)" Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-11
46/Al-Ahqaf-11: En degenen die niet geloofden, zeiden tegen degenen die geloofden: "Als hij (de Koran) iets goeds was, dan zouden zij ons niet voorgaan daarin (te geloven)." En omdat zij zich er niet door laten leiden, zullen zij zeggen: "Dit is een oude leugen."
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-12
46/Al-Ahqaf-12: En ervóór was er het Boek van Môesa (de Taurât) als Gids en Barmhartigheid. En dit Boek bevestigt (het) in de Arabische taal, om degenen die onrechtvaardig zijn te waarschuwen en als een verheugende tijding voor de weldoeners.
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-13
46/Al-Ahqaf-13: Voorwaar, degenen die zeggen: "Onze Heer is Allah," en die vervolgens standvastig zijn: er zal geen vrees over hen komen en zij zullen niet treuren.
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-14
46/Al-Ahqaf-14: Zij zijn de bewoners van het Paradijs, daarin zijn zij eeuwig levenden, als een beloning voor wat zij plachten te doen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: