Muhammad 1-11, de Heilige Koran (Djuz'-26, Pagina-507)

Muhammad: 47/Muhammad-1, 47/Muhammad-2, 47/Muhammad-3, 47/Muhammad-4, 47/Muhammad-5, 47/Muhammad-6, 47/Muhammad-7, 47/Muhammad-8, 47/Muhammad-9, 47/Muhammad-10, 47/Muhammad-11, de Heilige Koran, Djuz'-26, Pagina-507, Muhammad 1-11
direction_left
direction_right

Muhammad

Luister Koran: 47/Muhammad-1
47/Muhammad-1: Degenen die ongelovig zijn en afhouden van de Weg van Allah: Hij zal hun werken verloren doen gaan.
Luister Koran: 47/Muhammad-2
47/Muhammad-2: Maar degenen die geloven en goede werken verrichten en die geloven in wat aan Moehammad is neergezonden - en het is de Waarheid van hun Heer: Hij zal hun zonden uitwissen en hun toestand verbeteren.
Luister Koran: 47/Muhammad-3
47/Muhammad-3: Dat is omdat degenen die ongelovig zijn de valsheid volgen, terwijl degenen die gelovig zijn de Waarheid van hun Heer volgen. Zo maakt Allah voor de mensen vergelijkingen.
Luister Koran: 47/Muhammad-4
47/Muhammad-4: Wanneer jullie degenen die ongelovig zijn (op het slagveld) ontmoeten: doodt hen. Wanneer jullie hen verslagen hebben: bindt (de gevangenen) dan stevig vast, of laat (hen) vrij of vrij (na) een losgeld, tot de oorlog voorbij is. Zo is het. En als Allah het wil, dan vernietigt Hij hen zeker. Maar Hij wil een groep van jullie beproeven met een andere groep. En degenen die gedood worden op de Weg van Allah: Hij doet hun werk nooit verloren gaan.
Luister Koran: 47/Muhammad-5
47/Muhammad-5: Hij leidt hen en verbetert hun toestand.
Luister Koran: 47/Muhammad-6
47/Muhammad-6: En Hij doet hen het Paradijs binnengaan dat Hij aan hen bekend heeft gemaakt.
Luister Koran: 47/Muhammad-7
47/Muhammad-7: O jullie die geloven, als jullie (de godsdienst van) Allah helpen, dan zal Hij jullie helpen en jullie voeten stevig (op het slagveld) plaatsen.
Luister Koran: 47/Muhammad-8
47/Muhammad-8: En degenen die niet geloofden, vernietiging is er voor hen! En Hij doet hun werken verloren gaan.
Luister Koran: 47/Muhammad-9
47/Muhammad-9: Dat is omdat zij haatten wat Allah heeft neergezonden, dus maakte Hij hun daden vruchteloos.
Luister Koran: 47/Muhammad-10
47/Muhammad-10: Reizen zij dan niet op de aarde, zodat zij zien hoe het einde was vast degenen vóór hen? Allah vernietigde hen. En de ongelovigen wacht hetzelfde.
Luister Koran: 47/Muhammad-11
47/Muhammad-11: Dat is omdat Allah de Beschermer van degenen die geloven is, en omdat er voor de ongelovigen geen beschermer is.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: