Каф 1-15, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-518)

Каф: 50/Каф-1, 50/Каф-2, 50/Каф-3, 50/Каф-4, 50/Каф-5, 50/Каф-6, 50/Каф-7, 50/Каф-8, 50/Каф-9, 50/Каф-10, 50/Каф-11, 50/Каф-12, 50/Каф-13, 50/Каф-14, 50/Каф-15, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-518, Каф 1-15
direction_left
direction_right

Каф

Слушайте Коран: 50/Каф-1
50/Каф-1: Каф. Кълна се в Славния Коран.
Слушайте Коран: 50/Каф-2
50/Каф-2: Да, учудиха се, че им се яви предупредител измежду тях. И рекоха неверниците: “Това е чудно нещо.
Слушайте Коран: 50/Каф-3
50/Каф-3: Нима след като умрем и се превърнем в пръст (ще бъдем възкресени)? Такова завръщане е невъзможно”.
Слушайте Коран: 50/Каф-4
50/Каф-4: И знаем Ние какво земята ще отнеме от тях и имаме при Нас съхраняваща (всички неща за всички времена) Книга.
Слушайте Коран: 50/Каф-5
50/Каф-5: Ала не, те взеха за лъжа истината, когато дойде при тях и така достигнаха до недоумение.
Слушайте Коран: 50/Каф-6
50/Каф-6: Нима не виждат небето над тях, как Ние го изградихме и го украсихме, и е без нито една пукнатина?
Слушайте Коран: 50/Каф-7
50/Каф-7: И земята я разпростряхме, и положихме по нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникнат всякакви прекрасни видове ­по двойки.
Слушайте Коран: 50/Каф-8
50/Каф-8: За да прогледат (да им се отворят очите на сърцето) и (много) да споменават (вечно да споменават Аллах) всички устремени (към Аллах, пожелали Неговия Лик) раби.
Слушайте Коран: 50/Каф-9
50/Каф-9: И изсипваме от небето (благословена) вода, и така сторваме да израстват чрез нея градини и зърно за жътва.
Слушайте Коран: 50/Каф-10
50/Каф-10: И високи фурми с плодове, скупчени един връз друг (отгледахме).
Слушайте Коран: 50/Каф-11
50/Каф-11: Като препитание за рабите. И съживихме с нея мъртвата земя. Така ще бъде и възкресението.
Слушайте Коран: 50/Каф-12
50/Каф-12: Преди тях и народът на Нух (Ной), и обитателите на Рес, и самудяните отрекоха (своите пратеници).
Слушайте Коран: 50/Каф-13
50/Каф-13: И адитите, и Фараонът, и братята на Лот.
Слушайте Коран: 50/Каф-14
50/Каф-14: И обитателите на Ейке, и народът на Туб. Всички отрекоха своите пратеници, така се изпълни Моето обещание (мъчение).
Слушайте Коран: 50/Каф-15
50/Каф-15: Нима Ни затрудни първото сътворяване? Ала не, те се съмняват, че ще бъдат сътворени отново (след смъртта).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: