ал-Худжурат 12-18, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-517)

ал-Худжурат: 49/ал-Худжурат-12, 49/ал-Худжурат-13, 49/ал-Худжурат-14, 49/ал-Худжурат-15, 49/ал-Худжурат-16, 49/ал-Худжурат-17, 49/ал-Худжурат-18, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-517, ал-Худжурат 12-18
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-12
49/ал-Худжурат-12: О, вярващи, странете се много от подозрението! И наистина някои подозрения са грехове. И не се дебнете (не пртърсете греховете на другите от любопитство), и не клюкарствайте един за друг! Нима на някого от вас ще се хареса да яде плътта на мъртвия си брат? Наистина ще се отвратите от това. И се бойте да не изгубите милостта на Аллах! Наистина Аллах е приемащ покаянието, Милосърден.
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-13
49/ал-Худжурат-13: О, хора, Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и ви сторихме на народи и племена, за да се опознавате (родата и бащите си). И неизбежно най-достойният измежду вас при Аллах е онзи, който най-много се бои да не загуби милостта Му. Наистина Аллах е всезнаещ, сведущ.
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-14
49/ал-Худжурат-14: Арабите рекоха: “Ние повярвахме.” Кажи им: “Не сте повярвали (пожелали от сърце Лика та Аллах)”, ала кажете: “Предадохме се!”, защото вярата не е влязла (вътре) в сърцата ви. Но ако се покорите на Аллах и на Неговия Пратеник, Той не ще отнеме нищо от делата ви. Наистина Аллах е Опрощаващ, Милосърден.”
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-15
49/ал-Худжурат-15: Вярващите са именно онези, които повярваха в Аллах и в Неговия Пратеник и после не се усъмниха, и са тези, които се борят с имотите и с живота си по пътя на Аллах. Именно те са искрените.
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-16
49/ал-Худжурат-16: Кажи им:“Нима учите Аллах на вашата вяра, след като Аллах знае всичко на небесата и всичко на земята. И Аллах всяко нещо най-добре знае.”
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-17
49/ал-Худжурат-17: И мислят да те облагодетелстват, приемайки Исляма. Кажи им: “Не мен облагодетелствайте, приемайки Исляма”. Напротив, Аллах облагодетелства вас като ви напъти към вярата, ако наистина сте искрени.”
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-18
49/ал-Худжурат-18: И наистина Аллах знае неведомото на небесата и на земята. Аллах съзира вашите дела.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: