ал-Фатх 24-28, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-514)

ал-Фатх: 48/ал-Фатх-24, 48/ал-Фатх-25, 48/ал-Фатх-26, 48/ал-Фатх-27, 48/ал-Фатх-28, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-514, ал-Фатх 24-28
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-24
48/ал-Фатх-24: Той е, Който възпря край Мека техните ръце от вас и вашите ръце от тях, след като ви отреди да ги победите. И Аллах е зрящ за вашите дела.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-25
48/ал-Фатх-25: Те са неверниците, които ви възпряха от Свещения храм и задържаха жертвените ви животни, да не стигнат местоназначението си. И ако нямаше вярващи мъже и жени, които не познавахте, и да ги прегазите, без да знаете, и така да ви сполети грях (Аллах би ви позволил да се сражавате). Аллах въвежда в Своето милосърдие когото пожелае. И ако бяха се разделили (вярващите), щяхме да накажем неверниците от тях с болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-26
48/ал-Фатх-26: Когато неверниците сложиха в сърцата си яростта на невежеството, ­ Аллах спусна спокойствието Си над Своя Пратеник и над вярващите, и ги обвърза със словото на богобоязливостта. И бяха най-достойни те за него, и го заслужиха. И Аллах всяко нещо знае.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-27
48/ал-Фатх-27: И наистина Аллах превърна съновидението на Своя Пратеник в истина. Ще влезете в Свещенния храм, ако Аллах е пожелал, в безопасност, с бръснати глави или подстригани, без да се страхувате. И знае Той каквото вие не знаете и освен това ви отреди близка победа.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-28
48/ал-Фатх-28: Той е, Който изпрати Своя Пратеник с напътствието и с правата религия (вяра), за да я въздигне (обясни) над всички вероизповедания. И Достатъчен е Аллах за свидетел.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: