ал-Фатх 16-23, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-513)

ал-Фатх: 48/ал-Фатх-16, 48/ал-Фатх-17, 48/ал-Фатх-18, 48/ал-Фатх-19, 48/ал-Фатх-20, 48/ал-Фатх-21, 48/ал-Фатх-22, 48/ал-Фатх-23, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-513, ал-Фатх 16-23
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-16
48/ал-Фатх-16: Кажи на останалите (по домовете си) араби бедуини: “Ще бъдете призовани срещу хора с огромна сила (за борба). Или ще се сражавате с тях, или те ще се предадат. И ако тогава се подчините на Аллах, то Той ще ви дари с хубава награда. А ако се отметнете, както се отметнахте преди, ще ви накаже Той с болезнено мъчение”.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-17
48/ал-Фатх-17: И за слепеца не е грях, нито за куция е грях, нито за болния е грях. И който се подчинява на Аллах и на Неговия Пратеник, ще го въведе Той в Градините на Рая, сред които реки текат. А който се отметне, ще го накаже Той с болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-18
48/ал-Фатх-18: И Аллах бе доволен от вярващите, когато те с обет за вярност те последваха под дървото. И знаеше Той какво имаха в сърцата си. И спусна Той спокойствие над тях и им въздаде близка победа.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-19
48/ал-Фатх-19: И много богатства ще вземат. Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-20
48/ал-Фатх-20: Аллах ви обеща да получите много богатства и ускори това за вас. И възпря от вас ръцете на хората, за да бъде то знак за вярващите и да ви насочи по правия път.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-21
48/ал-Фатх-21: А има и други (блага), които Аллах е обкръжил и до които не сте достигнали още. И Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-22
48/ал-Фатх-22: А ако неверниците бяха се сражавали с вас, щяха да ви обърнат гръб (и да избягат). И нямаше да намерят нито покровител, нито избавител.­
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-23
48/ал-Фатх-23: Такъв е обичаят (правилникът) на Аллах и отпреди. И не ще откриеш промяна в канона (правилника) на Аллах.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: