Al-Fath 16-23, Noble Qur'an (Juz-26, halaman-513)

Noble Qur'an » Juz-26 » halaman-513
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Fath: 48/Al-Fath-16, 48/Al-Fath-17, 48/Al-Fath-18, 48/Al-Fath-19, 48/Al-Fath-20, 48/Al-Fath-21, 48/Al-Fath-22, 48/Al-Fath-23, Noble Qur'an, Juz-26, halaman-513, Al-Fath 16-23
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 48/Al-Fath-16
48/Al-Fath-16: Katakanlah kepada orang-orang Badwi yang tertinggal: "Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam). Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih".
Dengar Quran: 48/Al-Fath-17
48/Al-Fath-17: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.
Dengar Quran: 48/Al-Fath-18
48/Al-Fath-18: Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).
Dengar Quran: 48/Al-Fath-19
48/Al-Fath-19: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Dengar Quran: 48/Al-Fath-20
48/Al-Fath-20: Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan)mu (agar kamu mensyukuri-Nya) dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
Dengar Quran: 48/Al-Fath-21
48/Al-Fath-21: Dan (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang lain (atas negeri-negeri) yang kamu belum dapat menguasainya yang sungguh Allah telah menentukan-Nya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dengar Quran: 48/Al-Fath-22
48/Al-Fath-22: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah) kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak (pula) penolong.
Dengar Quran: 48/Al-Fath-23
48/Al-Fath-23: Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: