Al-Hujurat 12-18, Noble Qur'an (Juz-26, halaman-517)

Noble Qur'an » Juz-26 » halaman-517
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Hujurat: 49/Al-Hujurat-12, 49/Al-Hujurat-13, 49/Al-Hujurat-14, 49/Al-Hujurat-15, 49/Al-Hujurat-16, 49/Al-Hujurat-17, 49/Al-Hujurat-18, Noble Qur'an, Juz-26, halaman-517, Al-Hujurat 12-18
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 49/Al-Hujurat-12
49/Al-Hujurat-12: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
Dengar Quran: 49/Al-Hujurat-13
49/Al-Hujurat-13: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Dengar Quran: 49/Al-Hujurat-14
49/Al-Hujurat-14: Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
Dengar Quran: 49/Al-Hujurat-15
49/Al-Hujurat-15: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.
Dengar Quran: 49/Al-Hujurat-16
49/Al-Hujurat-16: Katakanlah: "Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu?"
Dengar Quran: 49/Al-Hujurat-17
49/Al-Hujurat-17: Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: "Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar".
Dengar Quran: 49/Al-Hujurat-18
49/Al-Hujurat-18: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: