аз-Зарият-1, Сура 51-Отвяващите (аз-Зарият) стих-1

51/аз-Зарият-1: Кълна се в отвяващите ветрове! (българската транслитерация: Уeз зарияти зeруeн.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

аз-Зарият-1
Сура 51-Отвяващите (аз-Зарият) стих-1

وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا
българската транслитерация: Уeз зарияти зeруeн.
Кълна се в отвяващите ветрове!аз-Зарият: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: