аз-Зухруф 23-33, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-491)

аз-Зухруф: 43/аз-Зухруф-23, 43/аз-Зухруф-24, 43/аз-Зухруф-25, 43/аз-Зухруф-26, 43/аз-Зухруф-27, 43/аз-Зухруф-28, 43/аз-Зухруф-29, 43/аз-Зухруф-30, 43/аз-Зухруф-31, 43/аз-Зухруф-32, 43/аз-Зухруф-33, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-491, аз-Зухруф 23-33
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-23
43/аз-Зухруф-23: И по същия начин, преди теб не изпратихме в никое селище предупредител, без живеещите там в доволство да рекат: “Заварихме предците си с в една вяра и ние следваме техните стъпки”.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-24
43/аз-Зухруф-24: (Всички предупредители): “Нима и ако съм дошъл при вас с по-добро напътване от това, с което заварихте предците си?” И рекоха: “Наистина ние отричаме това, с което сте изпратени.”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-25
43/аз-Зухруф-25: И така отмъстихме им за това. И виж какъв бе краят на отричащите!
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-26
43/аз-Зухруф-26: И Ибрахим (Авраам) рече на своя баща и на своя народ: “Наистина аз съм далеч от това, на което служите”.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-27
43/аз-Зухруф-27: И съм близък към Онзи, Който ме е създал, защото Той ще ме напъти към Себе Си.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-28
43/аз-Зухруф-28: И стори той това слово да остане у неговите потомци, надявайки се да се отвърнат (от идолите си).
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-29
43/аз-Зухруф-29: И не, Аз ги оставих да се насладят, тях и техните предци, докато при тях дойде Истината (Корана) и явен пратеник, който да им разясни за Него.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-30
43/аз-Зухруф-30: И щом Истината (Корана) дойде при тях, рекоха: “Това е само една магия и ние я отричаме”.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-31
43/аз-Зухруф-31: И рекоха: “Този Коран не трябваше ли да бъде низпослан на някой големец от двете селища?”
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-32
43/аз-Зухруф-32: Нима те определят милостта на твоя Господ? Ние определихме помежду им тяхното препитание в земния живот и въздигнахме едни от тях над други, та едните да работят за другите. А милостта на твоя Господ е по-добро от онова, което те трупат.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-33
43/аз-Зухруф-33: Ако не бе определено хората да се съберат в една общност, то Ние наистина щяхме да направим в домовете на онези, които не вярват във Всемилостивия тавани от сребро и стълбища, по които да се изкачват.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: